Det støtter vi

Fondens eventuelle årlige overskud, opgjort i henhold til årsregnskabsloven efter konsolidering af Fonden, kan anvendes til:

  • At  sikre den fortsatte udvikling af Fondens helejede datterselskaber, herunder i form af tilskud til disse selskaber,
  • At uddele økonomisk støtte til erhvervsudvikling og andre forretningsmæssige og sociale tiltag til fremme af den frie købmands interesser i Danmark
  • At uddele støtte til uddannelse og dygtiggørelse af købmænd og
  • At uddele støtte til institutioner, virksomheder, foreninger og personer, der direkte eller indirekte arbejder til fordel for den frie danske købmand og dennes interesser.

Økonomisk støtte kan uddeles direkte eller indirekte, herunder gennem fastsættelse af renter, husleje, leasingafgift, garantiprovision m.v., der er mindre gunstig for Fonden end markedsmæssige vilkår betinger.