Erhverv

Olof Palmes Allé 44, 2. sal, 8200 Aarhus N

Beskrivelse

• Beliggende i attraktivt flerbrugerhus med fælles kantine, fitness o.m.a.
• Overtages som beset eller indretning efter lejers ønsker og behov
• Fuldt udbygget og attraktivt erhvervsområde med letbanestop lige til døren
• Gode par­ke­rings­for­hold på stor og velpasset grund

Vi tilbyder med stolthed dette attraktive og særdeles velbeliggende lejemål, med synlig placering i Skejbys populære erhvervsområde, på Olof Palmes Allé 44. Denne ikoniske ejendom, med sin buede tre etagers gennemgående vinduesfacade, har et imponerende samlet erhvervsareal på i alt 13.300 m² med primært kontor- og la­ger­fa­ci­li­te­ter.

Bygningen fungerer som flerbrugerhus og har i mange år bl.a. huset IBM Danmark. Her er et imponerende atrium/velkomstområde med lo­un­ge­fa­ci­li­te­ter, veldrevet fælles kantine med eget pro­duk­tions­køk­ken og et meget velassorteret fitnesslokale med bad og omklædning i kælderen. Ligeledes er særdeles gode par­ke­rings­mu­lig­he­der på den 40.572 m² store grund, der ellers er begrønnet og ligeledes anvendelig til ude ophold/bespisning.

På 2. sal med fantastisk udsigt over området, tæt på Skejby Sygehus, tilbydes et samlet lejemål på 1.286 m² (inkl. lejemålets andel af fællesarealer). Etagen entreres enten via elevator eller intern og præsentabel trappe, og er opdelt med mindre mødelokaler, teknik-rum, toilet og tekøkkener på venstre side af en fælles fordelingsgang, mens selve kon­tor­lo­ka­ler­ne er placeret i højre side mod vejen. Lejemålet, eller lejemålene, er primært indrettet som stor­rum­s­kon­to­rer med enkelte cellekontorer og/eller møderum.

Fællesarealer, gangområder, trappesatser osv. er typisk med lyse trægulve, mens kontorerne er med mørke tæppefliser. Vægge er i gips, mens lofter i aluminium med indbygget belysning og udtræk til ventilation.

Der er vedlagsfrie par­ke­rings­plad­ser til lejemålet.

Alt i alt et fantastisk flot, veldisponeret og yderst præsentabelt lejemål/ejendom, med god aptering og særdeles velegnet til alle former for kontor, undervisning, liberale erhverv m.v.

Kvaliteten er i højsædet, herunder ikke mindst de yderst præsentable fælles områder.

Oplysninger

Bolig

Olof Palmes Allé 44, 2. sal
8200 Aarhus N

Størrelse

Areal: 1.286

Økonomi

Årlig leje kr. 1.543.200 ekskl. moms.
Årlig drift kr. 419.236 ekskl. moms.

Henvendelser omkring leje
af ejendomme kan ske til

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad, Madkulturen og Aveny-T.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri A/S, Entrepreneurship Denmark, Linkfire A/S og Konsolidator A/S. 

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer. Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri. Tidl. næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., Sovino Brands, KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, Real Care fonden, Wexøe A/S samt Knud & Dagny Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt tidl. fmd. for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S.

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den selvstændige købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den selvstændige købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den selvstændige købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

  • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
  • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
  • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
  • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
  • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
  • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
  • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
  • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd