Julehjælp

Retningslinjer

Her kan du søge om op til 25.000 kr. til lokale juleaktiviteter eller godgørende formål i forbindelse med julen.

Mange familier er økonomisk trængte. Stigende energipriser og inflation presser familierne. Dem, der i forvejen har det sværest, er ofte hårdest ramt.

Som købmand kan du gøre en stor forskel op til højtiden lokalt, for eksempel i samarbejde med foreninger, plejehjem, børnehjem, Røde Kors, kirken, Mødrehjælpen eller andre lokale, velgørende organisationer. Uddelingen omfatter udelukkende aktiviteter, der har noget med julen at gøre.

Se film med eksempel på tidligere uddeling til julehjælp:

Hvem kan søge? 

Alle frie købmænd med en omsætning over 15 mio. kr. eks. moms

Det kan du søge til:

  • Støtte til lokale julearrangementer
  • Støtte til andre lokale initiativer i forbindelse med julen
  • Støtte til lokale foreninger, der udfører godgørende initiativer, f.eks. Julemærkehjem, Mødrehjælpen, Røde Kors eller lignende

Hvis din støtte skal gå til julekurve til trængte familier via en samarbejdspartner, gælder følgende:

En uddeling på 25.000 kr. skal som udgangspunkt komme 50 familier til gode. Værdien af julekurven skal derfor udgøre ca. 500 kr., og der må ikke være avance i forbindelse med din donation.

Når du anmoder om udbetaling, skal du vedhæfte faktura eller skriftlig dokumentation fra samarbejdspartneren om, at denne har modtaget donationen, herunder beløb samt antal husstande, der har nydt godt af julehjælpen.

Uddelingen omfatter ikke:

  • Fakturaer fra egen butik fx til egen uddeling af gavekurve eller gavekort
  • Lukkede arrangementer i klubber og foreninger
  • Aktiviteter, indsamlinger eller andet, der ikke har lokalt udspring og effekt

Du kan søge uddeling fra den 1. oktober til og med 5. december 2022. Sidste frist for udbetaling af uddelingen er 31. januar 2023.

Ansøg om uddeling