Købmanden og Lokalsamfundet

Næsten 90% af kunderne mener, at den frie købmand spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet. Den position vil KFI gerne understøtte med uddelinger, der er med til at sikre lokal udvikling – med købmanden som omdrejningspunkt

Julehjælp

Uddeling på op til 25.000 kr. til lokale juleaktiviteter eller godgørende formål i forbindelse med julen.

Den lokale købmandspulje

Uddelinger, der kan bidrage til at øge din og butikkens synlighed ved begivenheder i lokalområdet eller nye aktiviteter i forbindelse med butikken

Lokale sponsorater

Uddeling på op til 25.000 kr. til et sponsorat til støtte for lokal kunst, kultur, sport eller foreningsliv. Sponsoratet skal komme foreningen bredt til gode

Borgerprojekter

Uddeling til første skridt forud for etableringen af en eventuel, borgerfinansieret butik. Pengene bruges på en analyse, der kortlægger, om der er økonomisk grundlag for en butik i lokalområdet

Anmod om udbetaling

Klik her, når du vil have udbetalt en godkendt uddeling

ANALYSE

Læs om købmandens betydning for lokalsamfundet

Kontakt

Anne Lene Hamann

Uddelingschef

Direkte +45 3915 4818

Mobil +45 2171 2477

Mail: alh@kfi.dk

Næsten 90% af kunderne mener, at den frie købmand spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet. Den position vil KFI gerne understøtte med uddelinger, der er med til at sikre lokal udvikling - med købmanden som omdrejningspunkt

Julehjælp

Uddeling på op til 25.000 kr. til lokale juleaktiviteter eller godgørende formål i forbindelse med julen.

Den lokale købmandspulje

Uddelinger, der kan bidrage til at øge din og butikkens synlighed ved begivenheder i lokalområdet eller nye aktiviteter i forbindelse med butikken

Lokale sponsorater

Uddeling på op til 25.000 kr. til et sponsorat til støtte for lokal kunst, kultur, sport eller foreningsliv. Sponsoratet skal komme foreningen bredt til gode

Borgerprojekter

Uddeling til første skridt forud for etableringen af en eventuel, borgerfinansieret butik. Pengene bruges på en analyse, der kortlægger, om der er økonomisk grundlag for en butik i lokalområdet

Anmod om udbetaling

Klik her, når du vil have udbetalt en godkendt uddeling

ANALYSE

Læs om købmandens betydning for lokalsamfundet

Kontakt

Anne Lene Hamann

Uddelingschef

Direkte +45 3915 4818

Mobil +45 2171 2477

Mail: alh@kfi.dk