KFI’s årsrapport 2016

Vigtig milepæl på baggrund af historisk højt driftsresultat:

 KFI delte 100 millioner kroner ud til købmændene

KFI Erhvervsdrivende Fond leverede et historisk højt resultat på den primære drift i 2016 og nåede samtidig en vigtig milepæl. Fonden ønsker at kanalisere flest mulige penge ud til de frie, danske købmænd og uddelte i 2016 næsten 100 millioner kroner – en stigning på 65 % i forhold til året før.

”Købmændene fik 72,5 millioner kroner som tilskud til modernisering, ombygning, finansiering eller andet, der kan være med til at skabe et bæredygtigt grundlag for driften i deres butikker. 26,7 millioner kroner blev givet til tværgående projekter, der gavner købmændene i bred forstand, fx teknologi, uddannelse eller andre formål, hvor vi afholder udgifter, som købmændene ellers selv skulle bære”, siger Jesper Loiborg, der er adm. direktør i KFI.

Moderne og attraktive butikker er afgørende for, at de frie købmænd kan klare sig i den hårde konkurrence med kapitalkæderne. I 2016 investerede KFI 334 millioner kroner (2015: 322 mio. kr.) i ejendomme fordelt på 183 millioner kroner til nye køb og 151 millioner kroner til udvidelser, indretninger, nybyggerier og moderniseringer på eksisterende ejendomme – især butikslejemål. Omvendt solgte KFI ejendomme for 80 millioner kroner med henblik på at fokusere porteføljen på dagligvarebutikker og andre erhvervsejendomme. Ved udgangen af 2016 var de direkte ejede ejendomme bogført til 4.085 millioner kroner (2015: 3.809 mio. kr.).

Resultatet af den primære drift blev 205 millioner kroner (2015: 148 mio. kr.) – et historisk højt resultat for den del af forretningen, KFI kan styre direkte. Regnskabet påvirkes imidlertid negativt af resultatet hos Dagrofa med –271 millioner kroner (2015: -86 mio. kr.), i særlig grad påvirket af KIWI’s dårlige resultater og nedskrivning af værdien af aktiver i Dagrofa som følge af beslutningen om at afvikle KIWI. Det samlede resultat efter associerede selskaber og finansielle indtægter og udgifter lander på 2 millioner kroner (2015: 185 mio. kr.). Efter skat udgør resultatet -42 millioner kroner (2015: 126 mio. kr.).

Efter regnskabsårets afslutning flyttede KFI i marts 2017 til lejede lokaler i Lyngby. De tidligere KFI- og KFU-domicilejendomme på Østerbro er solgt og har været en udmærket investering. Flytningen nedbringer de samlede omkostninger til at bo, og pengene kommer ud at arbejde hos købmændene i stedet for at være bundet i domiciler.

KFI er gået ind i 2017 med en række nye og igangværende ejendomsprojekter og har planlagt et stort antal moderniseringer af både butikker og andre ejendomme, så porteføljen får yderligere et løft. 2017 bliver endnu et år med vækst, og med et fortsat, stærkt finansielt beredskab kan KFI hurtigt frigøre kapital til relevante formål og er dermed godt rustet til det fortsatte arbejde med at sikre den frie sektor en stærkere placering.

Yderligere oplysninger: Adm. direktør/CEO Jesper Loiborg, KFI Erhvervsdrivende Fond, mobil 41 99 33 30

Årsrapport 2016