200 købmænd yder julehjælp


 

200 plejehjem, børnehjem, lokale afdelinger af Røde Kors, kirker og handelsstandsforeninger over hele landet er blandt modtagerne af julehjælp fra de frie købmænd i blandt andet MENY, SPAR og REMA 1000. Via en uddelingspulje på 5 mio. kr. fra købmandsfonden KFI kan købmændene kanalisere op til 25.000 kr. videre til en lokal forening eller juleaktivitet.

Interessen har været overvældende, og ansøgningerne er fordelt over hele landet.

”Det er blevet tydeligt her under Corona-pandemien, at den lokale købmand har en central rolle i lokalsamfundene, der mange steder fortsat er berørt af situationen. Derfor har vi valgt at lancere en uddelingspulje, hvor frie købmænd kan ansøge om op til 25.000 kr. til velgørende juleformål eller lokal julehygge. Vi åbnede puljen 1. november og har nu modtaget næsten 200 ansøgninger fra købmænd med et enormt lokalt engagement, som gerne vil støtte dem, der har det svært, eller være med til at gøre lokalområdet mere festligt her op mod jul”, siger Marie Scott Poulsen, der er uddelingschef i KFI.

Købmændene anvender pengene lokalt og med udgangspunkt i højtiden, for eksempel til velgørende initiativer, arrangeret af Julemærkehjem, Mødrehjælpen, spejdere, Lions Club eller lignende. De kan også bruges til juleudsmykning på torvet, i gågaden eller i foreningslivet og på institutioner.

Siden 2014 har KFI uddelt cirka 500 mio. kr. til de frie købmænd i Danmark. En stor del af uddelingerne ydes til købmænd, der er i gang med at modernisere, bygge om eller udvide deres butikker. Der ydes også uddelinger til større, tværgående projekter. For eksempel et digitalt løft af den frie sektor, uddannelse og videreuddannelse af købmændene samt initiativer, der hjælper købmændene med at reducere energiforbruget til gavn for miljøet.