Energitilskud 2023 – pulje åbner 1. april 2023

Også i 2023 tilbyder KFI energitilskud til købmænd, der er særlig hårdt ramt af de høje elpriser.

Der oprettes 2 puljer, som købmanden kan søge efter udløb af hvert af de 2 første kvartaler. Den første pulje åbner d. 1. april, hvor der kan søges uddeling for 1. kvartal af 2023.

Uddelingen er målrettet frie købmænd, der ikke har indgået fastpris aftale om el-udgifter for 2023.Forudsætningen for at kunne modtage uddeling er, at årsresultatet for 2022 var mindre end 350.000 kr. før skat, inkl. den løn, du som købmand tog ud til dig selv og fratrukket evt. energitilskud fra KFI.

Uddelingen kan være på op til 250.000 kr. og dækker merudgifter på el, der overstiger 1,5 kr. pr. KWH, eksklusive moms, fradragsberettigede skatter og afgifter, transport samt eventuelt depositum. Uddelingen beregnes således alene på grundlag af den rene KWH pris.

Et eventuelt tilskud fra myndighederne vil dog også blive modregnet i uddelingen.

Kriterier i øvrigt for ansøgningen:

  • Accept uopsigelighed af dit nuværende kædetilhørsforhold indtil 31. december 2024
  • Acceptere energigennemgang af din butik og du indvilger i at investere i energiløsninger med en tilbagebetaling på under 3 år (KFI tilbyder konkurrencedygtig finansiering)
  • Hvis du er knyttet til kæde under Dagrofa, at du giver samtykke til at du på opfordring leverer månedlige nøgletal (f.eks omsætning, bruttoavance, omkostninger og indtjening) og butiksoplysninger (f.eks. bruttoareal, salgsareal, tekniske anlæg og servicetaler) til KFI, og at KFI kan udveksle informationerne med Dagrofa

DokumentationVed ansøgningen skal følgende sendes med; Årsregnskab eller perioderegnskab for 2022 sammen med fakturadokumentation for el udgifter for det kvartal, der søges om uddeling til.