Fortsat top-placering i fondsledelse til KFI

Rapport fra "Økonomisk Ugebrev Ledelse" om god fondsledelse

KFI har i den årlige fonds-rating i Økonomisk Ugebrev Ledelse bibeholdt sin gode placering i top 10 blandt fonde, der arbejder aktivt med god fondsledelse.

I 2015 var KFI den erhvervsdrivende fond, der forbedrede sin rapportering om god fondsledelse mest.

Med afsæt i de nye anbefalinger fra Komiteen for God Fondsledelse opstillede nyhedsbrevet 10 målepunkter, der hver giver et point. KFI scorer i 2016, som i 2015 – ni point – mod et point i målingen i 2014.

“Vi arbejder systematisk med at styrke KFI’s governance og blive mere transparente. Det er helt naturligt, at vores interessenter får indsigt i, hvordan vi leder KFI, og hvorfor vi opererer, som vi gør. Den indsigt er forudsætningen for en ordentlig dialog mellem KFI og det omgivende samfund,” siger bestyrelsesformand Bo Rygaard fra KFI Erhvervsdrivende Fond.

“Det store spring fremad er resultatet af en målrettet indsats for at løfte selskabsledelsen i KFI. Siden 2012 har medarbejdere og bestyrelse sammen med vores mange interessenter og myndighederne bidraget uhyre positivt, så vi kunne komme godt i mål,” siger adm. direktør Jesper Loiborg.

KFI har i sin følg-eller-forklar gennemgang forholdt sig til de nye anbefalinger fra Komiteen for God Fondsledelse. KFI har valgt at efterleve alle anbefalinger, bortset fra en: KFI har ingen aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen. Det skyldes bl.a., at medlemmer af bestyrelsen maksimalt kan genvælges for 16 år, at tre medlemmer udpeges eksternt af Dansk Industri, DSK og Dagligvareleverandørerne, og at KFI ikke ser alder som afgørende for valgbarhed. Desuden vurderer et “Udvalg til bestyrelsens udvikling” løbende, om medlemmer af bestyrelsen opfylder de krav, der stilles til dem i KFI.

Udklip

Kilde: Økonomisk Ugebrev Ledelse, nr. 12 – 2016

De 10 målepunkter er, om fondene oplyser om:

1)        Selvevaluering i bestyrelsen

2)        De enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer

3)        Mangfoldighed i bestyrelsen

4)        Bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed

5)        Evaluering af den adm. direktør/administrator

6)        Aldersgrænse i bestyrelsen

7)        Individuelt vederlag til hvert medlem af bestyrelsen

8)        Hvem udtaler sig på vegne af fonden

9)        Bestyrelsens anciennitet

10)     Processen for indstilling af medlemmer til bestyrelsen.