KFI Erhvervsdrivende Fond hjælper trængte købmænd

6. september 2022

KFI Erhvervsdrivende Fond hjælper trængte købmænd og opfordrer regeringen til handling

Mange selvstændige købmænd er nu så belastede af de stigende energipriser, at en fortsættelse af situationen truer deres eksistens. Allerede i maj etablerede KFI en uddelingspulje for købmænd, hvis drift er truet af de øgede omkostninger til strøm. Flere købmænd har allerede søgt og modtaget penge fra puljen.

I mellemtiden er udgifterne til energi eksploderet, og KFI udvider nu puljen med et stort millionbeløb, da behovet for hjælp er stærkt stigende.

”De selvstændige købmand står lige nu i en meget kritisk situation. De oplever voldsomt stigende udgifter og véd ikke om eller hvornår, situationen normaliseres. KFI kan hjælpe i en kortere periode via uddelinger. Men vi står med et reelt samfundsproblem og opfordrer derfor regeringen til hurtigst muligt at iværksætte tiltag, der reducerer detailhandlens el-omkostninger og dermed skaber ro om butikkernes langsigtede eksistens, siger Terje List, der er adm. direktør i KFI Erhvervsdrivende Fond.

De selvstændige købmænd er karakteriseret ved ikke at have en stærk kapitalejer i ryggen til at dække de øgede omkostninger. De selvstændige købmænd har en overrepræsentation i de mindre byer og lokalsamfund, som derfor er i størst risiko for at miste deres dagligvarebutik.

”Vi modtager et stigende antal henvendelser fra købmænd, der er så hårdt belastede, at de risikerer at lukke, hvis det her fortsætter. Det drejer sig for en stor dels vedkommende om butikker i tyndt befolkede dele af landet, hvor det lokale supermarked er det naturlige omdrejningsbutik og mødested, og hvor borgerne har langt til det nærmeste alternativ, når de skal handle”, siger Terje List og fortsætter.

”Den kæmpe indsats, der er brugt på at sikre udviklingen i landdistrikterne, risikerer at være spildt. Omkostningerne til energi kan på kort tid slå mange af de købmænd, andre mindre butikker og virksomheder, der er livsnerven i lokalsamfundene ihjel – stik imod alle de gode politiske intentioner. Derfor skal politikerne handle nu”, siger Terje List.

KFI Erhvervsdrivende Fond uddeler midler til den selvstændige købmand i Danmark. De fleste selvstændige købmænd er tilknyttet kæderne Min Købmand, SPAR, MENY, Løvbjerg, ABC Lavpris og Rema 1000.

Yderligere information:

Kommunikationschef Per Sten Nielsen, 21 66 18 77

 

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke den frie købmands position i Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene. Siden 2014 har KFI uddelt 750 mio. kr. til de frie købmænd i Danmark. Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og beboelsesejendomme.