KFI har solgt en del af Nivå Centret

KFI Erhvervsdrivende Fond har solgt en del af det nuværende Nivå Center til Core Bolig XI, som forvaltes af Core Property Management.

På grunden skal der nu opføres boliger og to supermarkeder samt butikker i stueplan som en del af den samlede plan for den kommende Nivå Bymidte. Den omfatter desuden en ny skole, en sportshal og muligvis en svømmehal samt et sundhedshus.

KFI vil forsat være til stede i Nivå, idet fonden tilbagekøber to dagligvarebutikker samt øvrige butikslokaler, når 1. etape af bymidten er bygget færdig.

”Vi er meget glade for, at salget nu er på plads. Med Core Property Management er vi, kommunen og borgerne i Nivå sikret en robust og solid samarbejdspartner, der kan føre første del af det store, samlede projekt sikkert i havn, siger Peter Lange, der er direktør, COO i KFI Erhvervsdrivende Fond.

Planerne for den nye bymidte har været længe undervejs. Allerede i 2016 præsenterede KFI Fredensborg Kommune for et projekt med en delvis nedrivning af det nuværende center og etableringen af to nye supermarkeder. I 2017 fremlagde KFI en helhedsplan for Nivå Centret. Fredensborg Kommune valgte i stedet at sætte gang i en helhedsplan for hele den kommende bymidte med støtte fra Realdania, og i 2019 godkendte byrådet en bebyggelsesplan for området. Det mundede ud i en lokalplan for Nivå Bymidte, der var endeligt vedtaget i januar 2021.

Forløbet har strakt sig over flere kommunalvalg med mange involverede interessenter, borgerinddragelse og forhandlinger med de handlende i centret.

”For KFI har det været afgørende at være med til at sikre, at Nivå også fremadrettet er et attraktivt sted at bo og handle, og at de nye supermarkeder og butikker bliver en del af en sammenhængende, harmonisk og bæredygtig bymidte”, siger Peter Lange.