KFI søger sekretariatschef

Sekretariatschef til KFI Erhvervsdrivende Fond

Har du lyst til at blive del af en virksomhed, der er helt fremme forrest i feltet, når det gælder åbenhed og god ledelse?

Har du lyst til at medvirke til udviklingen af en virksomhed i stærk vækst, hvis formål er finansiering , investering i ejendomme og andre investeringer?

Har du solid erfaring som sekretariatschef og har du lyst til at lede et mindre team?

Hvis du indledningsvist kan svare ja til disse spørgsmål, er du måske den Sekretariatschef, vi søger på vegne af vores kunde.

 

Om virksomheden

Koncernen har 3 forretningsområder, Ejendomsinvesteringer, Finansiering og Investering og er beliggende i dejlige lokaler i Lyngby.

KFI Erhvervsdrivende Fonds historie går tilbage til 1955, hvor der blev etableret en erhvervsdrivende fond.

I godt 60 år har KFI Erhvervsdrivende Fond været en markant aktør på investeringsmarkedet inden for dagligvarehandel.
Som investor og finansieringspartner for Danmarks frie købmænd og købmandskæder spiller

KFI en betydelig rolle for strukturen på dagligvaremarkedet.

KFI ejer og administrerer en væsentlig ejendomsportefølje på ca. 450.000 m2 primært til detail/erhverv med en regnskabsmæssig værdi på godt 5 mia. kroner.

Virksomhedens balance og egenkapital giver koncernen finansiel styrke til at foretage langsigtede investeringer. Gennem spredning af investeringerne har virksomheden tilvejebragt den fornødne frihed til at operere relativt upåvirket af konjunktursvingninger.

 

Stillingen og opgaverne

Sekretariatet består af i alt 4 personer og sekretariatschefen refererer til virksomhedens CEO.

Afdelingens og dermed sekretariatschefens vigtigste formål er at bistå direktion/ledelsen og huset generelt i deres daglige arbejde inden for drift, administration, ledelsessupport, bestyrelses- og direktionssekretæropgaver samt til dels strategieksekvering og udvikling – sidstnævnte primært i forbindelse med styring af projekter herunder udarbejdelse af plancher, oplæg input m.v.

Vedkommende er endvidere sekretær for ledelsen og skal kunne servicere og samarbejde med hele huset. Nogle af arbejdsopgaverne består bl.a. i:

  • Sekretær for bestyrelsen
  • PA for CEO og COO
  • Styring og koordinering af opgaver og projekter
  • Intern kommunikation f.s.v.a. forhold vedr. ”huset”, HR og uddannelsesområdet
  • Sikring af opfølgning og eksekvering af beslutninger – også på tværs af organisationen
  • Generel administration samt ad hoc opgaver

Om dig

Den kommende sekretariatschef har en central rolle i KFI med tæt forbindelse til direktionen, ledelsen og de øvrige afdelinger.

Personen skal kunne udnytte ressourcerne i sekretariatet bedst muligt og vil være en slags ”blæksprutte”, hvor mange forskelligartede arbejdsopgaver skal kunne håndteres på en servicerende måde. Personen skal kunne have mange bolde i luften samtidig uden at miste overblikket.

Personen skal kunne bestride en rolle, hvor stor fortrolighed og loyalitet i forhold til hele organisationen er en naturlig del af dagligdagen.

Den rette person til stillingen har min. 3-5 års erfaring fra lignende stilling og gerne kendskab til erhvervsdrivende fonde, ejendomsområdet og /eller den finansielle sektor.

Økonomisk eller administrativ uddannelse, gerne på Bachelor niveau.
Herudover er det af stor betydning, at du er rummelig, servicerende og empatisk tillige med et godt humør.

Såfremt ovennævnte har vakt din interesse så send din ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer via dette link: m.hougaardbarrett@alexanderhughes.com

Alexander Hughes, Executive Search Consultants er ansvarlige for rekrutteringsprocessen. Kontakt evt. Marianne Hougaard Barrett Tlf. nr. 21 13 29 82