KFI støtter Min Købmand i ”Køb Lokalt” – Kampagne

Min Købmand er omdrejningspunktet i en landsdækkende ”Køb Lokalt” – kampagne, som blev lanceret den 26. maj. Kampagnen skal styrke det lokale handelsliv i kølvandet på corona-krisen.

En lange række byer skruer nu op for markedsføringen over for byens borgere. Der vil være synlig udsmykning i butikkerne og Køb Lokalt-bannere over strøggaderne som optakt til Køb Lokalt-dagen i sensommeren. Min Købmand støtter initiativet på baggrund af en uddeling fra KFI Erhvervsdrivende Fond på 250.000 kr.

Min Købmand deltager i det landsdækkende initiativ ”Sæt pris på din by – Køb lokalt”, som sætter fokus på betydningen af det lokale handelsliv i Danmark. 157 butikker i kæden går sammen med 14 byer om at fejre og bevare det lokale handelsliv i Danmark, så kampagnen dækker 170 byer og byområder.

– Kampagnen rammer lige ned i dna’et hos den lokale købmand, som ofte er stedet, hvor folk mødes og får en hyggesnak med hinanden og med købmanden og hans medarbejdere. Samtidig udfylder den lokale købmand som regel mange andre roller som f.eks. apoteker, bager og postmester. Det skaber sammenhold og styrker fællesskabet i de mindre byer, siger Richo Boss, som er kædedirektør for Min Købmand.

Idéen til ”Sæt pris på din by – Køb lokalt” er udviklet af reklamebureauet Marketsquare, støttet af MobilePay, De Lokale Ugeaviser og BIDdanmark og udarbejdet i tæt samarbejde med de lokale handelsstandsforeninger. Min Købmand støtter initiativet med bidrag fra KFI Erhvervsdrivende Fond.

Coronakrisen har sat dansk detailhandel under uhørt hårdt pres. Derfor har arrangørerne bag årets Køb Lokalt-dag, sammen med de deltagende byer, med kort varsel besluttet at igangsætte en Køb Lokal kampagne.

Selve konceptet er udviklet for at skabe en årligt tilbagevendende ’Sæt pris på din by – Køb Lokalt’-dag. Det blev første gang med stor succes testet i oktober 2018 i Assens, Hillerød, Holstebro og Hærvejsklyngen. Målet er at styrke danskernes bevidsthed om at handle lokalt for at fastholde levende og dynamiske byer.

Læs mere om Køb Lokalt-projektet på www.prisdinby.dk.