KFI’s årsrapport 2014

Pressemeddelelse den 30. april 2015.

KFI styrkede i 2014 indsatsen til gavn for frie, bæredygtige danske købmænd: KFI tredoblede sine nyinvesteringer i ejendomme og øgede også aktiviteterne inden for leasing, udlån og anden finansiering. Væksten ventes at fortsætte i 2015. KFI har afsat en ramme på op til DKK 100 mio. til uddelinger. 

KFI Erhvervsdrivende Fond-koncernen tredoblede i 2014 investeringerne i ejendomme for at skabe og sikre attraktive rammer for de frie, bæredygtige danske købmænds drift. Investeringerne beløb sig til DKK 369 mio. (2013: DKK 132 mio.), hvoraf DKK 307 mio. gik til køb og udvikling af 15 ejendomme, som alle er købmandsbutikker, mens DKK 62 mio. blev brugt til at modernisere og udvide bestående butikslejemål.

KFI udbyggede også aktiviteterne inden for finansiering og leasing. KFI har afsat en ekstraordinær pulje på op til DKK 250 mio. til lån til købmænd, der skal opgradere butikker i forbindelse med den nye MENY-kæde. Desuden ydede KFI via Dagrofa et lån på op til DKK 130 mio. til at forlænge købmændenes kreditdage, hvoraf DKK 85 mio. er trukket. Og endelig øgede KFI sin leasingportefølje med brutto DKK 61 mio. ved at købe kontrakter fra Sparleasing og ved at indgå nye aftaler med købmænd om leasing af inventar.

”Vi har i 2014 sendt væsentligt flere penge i arbejde i tråd med KFI’s nye og mere offensive strategi. Vi kan ikke ændre vilkårene i dagligvarehandelen, hvor alle presses af discountsektoren og affolkning af yder-områderne. Men vi kan målrettet hjælpe de frie, danske købmænd, som ejer eller gerne vil eje bæredygtige dagligvarebutikker. Derfor styrker vi aktiviteterne. Blandt andet vil vi frem til 2018 investere ca. DKK 1 mia. i at købe, udvikle og modernisere dagligvarebutikker,” siger KFI’s adm. direktør Jesper Loiborg.

KFI uddelte i 2014 for første gang midler til eksterne formål – godt DKK 6,3 mio. – til projekter som f.eks. uddannelse af købmænd, levnedsmiddelsikkerhed og energioptimering til gavn for alle købmænd. Desuden støttede KFI købmænd i særlige situationer med ca. DKK 70 mio. f.eks. ved midlertidig at nedsætte husleje eller leasingydelse. Frem til 1. maj 2016 har KFI afsat en ramme på op til DKK 100 mio. samlet til uddelinger.

Ifølge det netop godkendte regnskab forbedrede KFI i 2014 det primære resultat til DKK 97 mio. (2013: DKK 50 mio.), mens resultatet før skat steg til DKK 51 mio. (2013: DKK 13 mio.), på trods af et betydeligt tab på den strategisk vigtige investering i Dagrofa. Da KFI’s andel af underskuddet i Dagrofa ikke er fradrags-berettiget, faldt fondens resultat efter skat til DKK 16 mio. (2013: 40 mio.). Egenkapitalen var uændret DKK 3.335 mio., og det finansielle beredskab var på DKK 830 mio. i form af likvider, værdipapirer og ikke-udnyttede kreditfaciliteter. Hertil kommer et uudnyttet belåningspotentiale i KFI’s ejendomme.

KFI venter i 2015 vækst i aktiviteterne inden for udlejning, leasing og finansielle løsninger, og etablering af nye butikker ventes også at bidrage til vækst. De associerede selskaber, herunder Dagrofa, ventes samlet at forbedre indtjeningen, og KFI venter et tilfredsstillende resultat af sine finansielle investeringer. Eksklusive reguleringer af ejendommene til markedsværdi forventer KFI derfor samlet et bedre resultat end i 2014.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør/CEO Jesper Loiborg, KFI Erhvervsdrivende Fond, mobil 41 99 33 30

KFI Årsrapport 2014 – Endelig version

Flere nyheder fra KFI

 • Alle nyheder
 • Andet
 • Bæredygtighed
 • Ejendomme
 • Finans
 • Uddelinger
Bæredygtighed

Sund Købmand – ny uddelingspulje

Sund Købmand er et nyt uddelingsprogram for købmænd, der vil gøre noget godt for sig selv og deres medarbejdere. Med uddelingen investerer købmanden i medarbejdernes
Læs mere
Bæredygtighed

Købmandens Julehjælp

KFI har nu åbnet puljen ”Købmandens Julehjælp”, hvor købmænd kan søge op til 30.000 og gøre en stor forskel op til højtiden i samarbejde med
Læs mere
Andet

Købmændene belønner KFI’s arbejde i ny kendskabs- og tilfredshedsmåling

I 2017 foretog købmandsfonden KFI sin første måling af kendskabet til og tilfredsheden med fondens arbejde blandt de selvstændige købmænd. Resultatet af målingen var ikke
Læs mere

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Økologisk Landsforening og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri ApS og Entrepreneurship Denmark. Fmd. Linkfire A/S og The Speedrecruiters Company A/S. Næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Best. medl. Fonden Ungdomsbureauet og Konsolidator A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer.
Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., SKAMOL Int., KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, HusCompagniet Group, Wexøe A/S og Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt formand for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den frie købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den frie købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den frie købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

 • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
 • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
 • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
 • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
 • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
 • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd