KFI’s årsrapport 2015

Øget aktivitet og forbedrede resultater i KFI

Danmarks største uafhængige udlejer til dagligvarehandelen øgede igen i 2015 sine aktiviteter: KFI
Erhvervsdrivende Fond gennemførte ca. 90 projekter med modernisering og nyindretning af eksisterende dagligvarebutikker, og KFI leverede desuden 8 nye butikker til kæderne REMA 1000, Meny, SPAR og KIWI.

 

”Vi har styrket samarbejdet med alle kæder i den frie sektor, og vi har en historisk stor pipeline af mulige nye butiksprojekter og igangværende moderniseringer. Det er en del af KFI’s mission at styrke de frie, bæredygtige danske købmænd ved at skabe attraktive og moderne bygningsmæssige rammer om deres drift. Derfor vil vi i 2016 sætte ekstra fart i udviklingen af nye dagligvarebutikker og opgradering af eksisterende butiksejendomme,” siger adm. direktør Jesper Loiborg fra KFI.

 

KFI øgede i 2015 investeringerne i ejendomme til 381 mio. kr. (2014: 369 mio.) – fordelt på 210 mio. kr. til køb af 7 ejendomme og 171 mio. kr. til nybyggerier, moderniseringer og udvidelser. Modsat solgte KFI 9 ejendomme for 53 mio. kr. som led i strategien om at fokusere ejendomsporteføljen på dagligvarehandel og andre erhverv. Porteføljens samlede værdi var ved årets udgang 3,8 mia. kr. (2014: 3,5 mia. kr.).

 

KFI lancerede sidst i 2015 nye vækst- og finansieringspakker til frie danske købmænd, bl.a. driftskreditter og anlægslån med favorable renter, lån med mulighed for rente- og afdragsfrihed i perioder samt – for visse købmænd – leverandørgarantier uden garantiprovision. KFI vil i 2016 sætte ekstra ind for at udvikle nye – også individuelle – finansieringstilbud og udbrede dem.

 

Fonden har også øget sine uddelinger. I kalenderåret 2015 uddelte KFI 60 mio. kr., og i 2016 har fonden frem til og med i dag (27. april) yderligere uddelt ca. 40 mio. kr. Dermed har fonden udnyttet hele rammen på 100 mio. kr. over en 16-måneders periode. Uddelingerne i 2015 var fordelt på 5 mio. kr. til tværgående projekter, der gavner købmænd i bred forstand, og 55 mio. kr. til enkelte købmænd, hvor KFI vurderer, at en midlertidig nedsættelse af husleje og leasingydelser eller tilskud til moderniseringer etc. kan være med til at skabe en bæredygtig drift.

 

For at øge uddelingerne yderligere har KFI afsat en ramme på 100 mio. kr. til 12-måneders perioden frem til 30. april 2017. Det sker med baggrund i det nye årsregnskab, hvor resultatet før skat er forbedret til 185 mio. kr. (2014: 51 mio.), mens nettoresultat blev 126 mio. kr. (2014: 16 mio.). KFI vil arbejde for at gøre sine uddelinger mere kendte hos mulige ansøgere og vil selv medvirke til at fremme nye projekter, der gavner flest mulige frie danske købmænd.

 

Egenkapitalen i KFI var ultimo 2015 3,4 mia. kr. (2014: 3,3 mia. kr.). Fonden har et stort finansielt beredskab i form af likvider, værdipapirer og kreditfaciliteter samt et uudnyttet belåningspotentiale i blandt andet ejendomme.

 

”Vi kan ikke ændre grundvilkårene i dagligvarehandelen – de frie købmænd vil fortsat være oppe mod discountsektorens fremmarch og affolkning af yderområderne. Men med vores stærke finansielle beredskab er vi godt rustet til at opfylde KFI’s formål og intensivere samarbejdet med andre aktører for at sikre den frie sektor en stærkere placering i detailhandelen,” siger adm. direktør Jesper Loiborg.

 

 

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør/CEO Jesper Loiborg, KFI Erhvervsdrivende Fond, tlf. 39 18 26 00, mobil 41 99 33 30

 

 

KFI Erhvervsdrivende Fond arbejder for at styrke de frie, bæredygtige danske købmænd ved at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for købmænd på markedsmæssige vilkår. KFI er den største uafhængige udlejer til dansk dagligvarehandel: KFI ejer eller driver ca. 230 ejendomme med over 1.300 lejemål, og i halvdelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvarebutik. Desuden er KFI den eneste udbyder af finansielle løsninger, der er skræddersyet til frie danske købmænd, bl.a. udlån, kautioner, garantier og operationel leasing af driftsinventar.

Årsrapport 2015