KFI’s årsrapport 2015

Danmarks største uafhængige udlejer til dagligvarehandelen øgede igen i 2015 sine aktiviteter: KFI
Erhvervsdrivende Fond gennemførte ca. 90 projekter med modernisering og nyindretning af eksisterende dagligvarebutikker, og KFI leverede desuden 8 nye butikker til kæderne REMA 1000, Meny, SPAR og KIWI.

 

”Vi har styrket samarbejdet med alle kæder i den frie sektor, og vi har en historisk stor pipeline af mulige nye butiksprojekter og igangværende moderniseringer. Det er en del af KFI’s mission at styrke de frie, bæredygtige danske købmænd ved at skabe attraktive og moderne bygningsmæssige rammer om deres drift. Derfor vil vi i 2016 sætte ekstra fart i udviklingen af nye dagligvarebutikker og opgradering af eksisterende butiksejendomme,” siger adm. direktør Jesper Loiborg fra KFI.

 

KFI øgede i 2015 investeringerne i ejendomme til 381 mio. kr. (2014: 369 mio.) – fordelt på 210 mio. kr. til køb af 7 ejendomme og 171 mio. kr. til nybyggerier, moderniseringer og udvidelser. Modsat solgte KFI 9 ejendomme for 53 mio. kr. som led i strategien om at fokusere ejendomsporteføljen på dagligvarehandel og andre erhverv. Porteføljens samlede værdi var ved årets udgang 3,8 mia. kr. (2014: 3,5 mia. kr.).

 

KFI lancerede sidst i 2015 nye vækst- og finansieringspakker til frie danske købmænd, bl.a. driftskreditter og anlægslån med favorable renter, lån med mulighed for rente- og afdragsfrihed i perioder samt – for visse købmænd – leverandørgarantier uden garantiprovision. KFI vil i 2016 sætte ekstra ind for at udvikle nye – også individuelle – finansieringstilbud og udbrede dem.

 

Fonden har også øget sine uddelinger. I kalenderåret 2015 uddelte KFI 60 mio. kr., og i 2016 har fonden frem til og med i dag (27. april) yderligere uddelt ca. 40 mio. kr. Dermed har fonden udnyttet hele rammen på 100 mio. kr. over en 16-måneders periode. Uddelingerne i 2015 var fordelt på 5 mio. kr. til tværgående projekter, der gavner købmænd i bred forstand, og 55 mio. kr. til enkelte købmænd, hvor KFI vurderer, at en midlertidig nedsættelse af husleje og leasingydelser eller tilskud til moderniseringer etc. kan være med til at skabe en bæredygtig drift.

 

For at øge uddelingerne yderligere har KFI afsat en ramme på 100 mio. kr. til 12-måneders perioden frem til 30. april 2017. Det sker med baggrund i det nye årsregnskab, hvor resultatet før skat er forbedret til 185 mio. kr. (2014: 51 mio.), mens nettoresultat blev 126 mio. kr. (2014: 16 mio.). KFI vil arbejde for at gøre sine uddelinger mere kendte hos mulige ansøgere og vil selv medvirke til at fremme nye projekter, der gavner flest mulige frie danske købmænd.

 

Egenkapitalen i KFI var ultimo 2015 3,4 mia. kr. (2014: 3,3 mia. kr.). Fonden har et stort finansielt beredskab i form af likvider, værdipapirer og kreditfaciliteter samt et uudnyttet belåningspotentiale i blandt andet ejendomme.

 

”Vi kan ikke ændre grundvilkårene i dagligvarehandelen – de frie købmænd vil fortsat være oppe mod discountsektorens fremmarch og affolkning af yderområderne. Men med vores stærke finansielle beredskab er vi godt rustet til at opfylde KFI’s formål og intensivere samarbejdet med andre aktører for at sikre den frie sektor en stærkere placering i detailhandelen,” siger adm. direktør Jesper Loiborg.

 

 

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør/CEO Jesper Loiborg, KFI Erhvervsdrivende Fond, tlf. 39 18 26 00, mobil 41 99 33 30

 

 

KFI Erhvervsdrivende Fond arbejder for at styrke de frie, bæredygtige danske købmænd ved at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for købmænd på markedsmæssige vilkår. KFI er den største uafhængige udlejer til dansk dagligvarehandel: KFI ejer eller driver ca. 230 ejendomme med over 1.300 lejemål, og i halvdelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvarebutik. Desuden er KFI den eneste udbyder af finansielle løsninger, der er skræddersyet til frie danske købmænd, bl.a. udlån, kautioner, garantier og operationel leasing af driftsinventar.

Flere nyheder fra KFI

 • Alle nyheder
 • Andet
 • Bæredygtighed
 • Ejendomme
 • Finans
 • Uddelinger
Andet

Købmændene belønner KFI’s arbejde i ny kendskabs- og tilfredshedsmåling

I 2017 foretog købmandsfonden KFI sin første måling af kendskabet til og tilfredsheden med fondens arbejde blandt de selvstændige købmænd. Resultatet af målingen var ikke prangende. Kendskabet til fonden var begrænset og tilfredsheden med fondens ydelser lav. I 2019 satte KFI sig det mål, at alle selvstændige købmænd skulle kende fonden og dens tilbud om ydelser til købmændene såvel indenfor hjælp til lejemål, modernisering og finansiering som ift. uddelinger til andre formål.  Allerede i 2021…

Læs mere
Andet

550 butikselever ansat med støtte fra KFI

I foråret 2022 præsenterede købmandsfonden KFI sin hidtil største uddelingspulje ”Elevpræmie”, som skal være med til at sikre fremtidige købmandstalenter til branchen. Indtil nu har købmændene ansat mere end 550 elever på baggrund af puljen, som KFI har bevilget mere end 52 mio. kr.  til. De fleste elever starter traditionelt i butikkerne i september måned, så KFI forventer et endnu større træk på puljen de kommende måneder. ”De selvstændige købmænd har klaret sig godt de…

Læs mere
Ejendomme

KFI køber Rotunden i Hellerup

  Klik her for Pressemeddelelsen som PDF            

Læs mere

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Økologisk Landsforening og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri ApS og Entrepreneurship Denmark. Fmd. Linkfire A/S og The Speedrecruiters Company A/S. Næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Best. medl. Fonden Ungdomsbureauet og Konsolidator A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer.
Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., SKAMOL Int., KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, HusCompagniet Group, Wexøe A/S og Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt formand for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den frie købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den frie købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den frie købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

 • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
 • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
 • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
 • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
 • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
 • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd