KFI’s Årsrapport 2018

KFI Erhvervsdrivende Fond, Årsrapport 2018                                                                                                                                          13. maj 2018

 

KFI endnu tættere på købmændene med ny uddelingsstrategi

 

Med en ny, offensiv uddelingsstrategi rykker KFI endnu tættere på købmændene.

” Uddelingsstrategien er sideordnet med vores forretningsstrategi. Det er udtryk for, at vi har skabt en solid, økonomisk base i fonden, der gør, at vi kan sætte endnu mere tryk på uddelingerne til købmændene i den frie sektor. Sidste år var der afsat 150 mio. kr. til uddelinger, og det er der også i det kommende år”, siger adm. direktør Jesper Loiborg.

KFI rykkede endnu tættere på købmændene i 2018. Fonden holdt tre regionale købmandsmøder, købmandspanelet var samlet og antallet af kunder steg. Det samme gjorde finansieringsaktivi- teterne i forhold til nye projekter hos købmændene.

De tre regionale købmandsmøder i Aalborg, Middelfart og Roskilde var velbesøgte. Fordelingen mellem eksisterende og potentielle kunder var nogenlunde lige, og tilbagemeldingerne på møderne meget positive. Den tættere kontakt til købmændene afspejlede sig i forretningsområdet finansiering, hvor aktiviteterne inden for lån, leasing og kautioner steg i 2018 i forhold til de foregående år. Gennem de seneste år har KFI fået 81 nye købmænd som kunder.

Købmandspanelet, der fungerer som sparringspartner for KFI om nye tiltag i forhold til købmændene, var samlet og diskuterede blandt andet programmer for energioptimering og skadedyrsbekæmpelse samt ideer til et loyalitetsprogram, der skal gøre det endnu mere attraktivt for købmændene at være kunder hos KFI. Fonden forstærkede samtidig holdet af projektchefer, der rådgiver og sparrer med købmændene, når det gælder nye projekter. De besøgte købmænd over hele landet og er i det hele taget stadigt mere proaktive, når det gælder udvikling af projekter og etablering af nye kundeforhold.

Uddelinger

I uddelingsåret var der afsat en ramme på 150 mio. kr. til købmændene. Det største beløb, siden KFI i 2014 påbegyndte uddelinger. En stor del blev givet i forbindelse med modernisering, ombygning og udvidelse af butikker. Som noget nyt var der afsat et øremærket beløb til screening af udvalgte butikkers forbrug af energi med henblik på at nedsætte dette. Det gavner købmandens økonomi og er samtidig et element i CSR-politikken hos KFI.

Strategi

I 2018 formulerede KFI den fremadrettede strategi, der gælder til og med 2021. Fonden var gennem en tilbundsgående, strategisk proces med fokus på at øge den langsigtede indtjening og dermed uddelingsevnen, samt yderligere professionalisere arbejdet med uddelingerne til glæde for den frie købmand og sektoren som helhed. Strategien går frem mod 2021 og omfatter blandt andet realiseringen af en række ikke strategisk vigtige ejendomme således, at der kan fokuseres på optimering af porteføljen af de strategisk vigtige ejendomme. I tillæg hertil blev en ambitiøsuddelingsstrategi formuleret, da KFI som erhvervsdrivende fond hele tiden stræber efter at maksimere uddelingerne til den frie købmand og sektoren.

Forventninger til 2019

”I 2019 forventes et resultat af den primære drift på niveau med 2018, afhængigt af tempoet for afviklingen af de ikke strategisk vigtige ejendomme, samt arbejdet med udviklingen af potentialet i ejendomsporteføljen. Resultatet før skat forventes øget på grund af resultatudviklingen i Dagrofa- koncernen, hvorfor vi også har en forventning om et fortsat højt uddelingsniveau”, siger CEO Jesper Loiborg.

Nøgletal:

Den samlede omsætning steg og udgjorde 447 mio. kr. (426 mio. kr.). Antallet af ejendomme var nogenlunde stabilt. Alligevel steg indtægterne fra ejendommene fra 361 mio. kr. i 2017 til 373 mio. kr. i 2018 på baggrund af optimering af ejendomsporteføljen. Resultatet af den primære drift var 246 mio. kr. (238 mio. kr.). Det samlede resultat blev 165 mio. kr. (41 mio. kr.) før skat og 118 mio. kr. efter skat. I forlængelse heraf har bestyrelsen besluttet at afsætte 150 mio. kr. i uddelingsramme for det kommende uddelingsår 2019/2020, svarende til beløbet i 2018/2019.

 

 

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør/CEO Jesper Loiborg: + 45 41 99 33 30

Kommunikationschef Per Sten Nielsen: + 45 21 66 18 77