KFI’s Årsrapport 2019

5. maj 2020

KFI Erhvervsdrivende Fond, Årsrapport 2019

 

Et godt år med vigtige fremskridt

For KFI Erhvervsdrivende Fond (KFI) blev 2019 et rigtigt godt år med store fremskridt på en række vigtige områder.

KFI skabte det bedste resultat i nyere tid med den højeste omsætning i koncernens historie på 472 mio. kr. og et resultat på 215 mio. kr. Fra 2014 og frem til udgangen af regnskabsåret 2019 har KFI uddelt 416 mio. kr. til den frie købmandssektor. Alene i 2019 blev der uddelt 115 mio. kr., hvilket er det højeste beløb, KFI har uddelt i et enkelt kalenderår.

”Grundlaget for de rekordstore uddelinger i 2019 er skabt via vores forretningsstrategi, herunder en effektiv administration og optimering af vores ejendomsportefølje, et positivt afkast fra vores investeringer og en positiv udvikling hos vores associerede virksomheder”, siger adm. direktør Terje List.

I forhold til opfyldelse af fondens formål er det af stor betydning, at de frie købmænd i Danmark har opnået en langt større viden om KFI ́s virke og tilkendegiver en markant øget tilfredshed i forhold til KFI ́s rolle og opgaveløsning. Dette kan henføres til øget proaktivitet i forhold til købmændene og åbenhed om KFI’s aktiviteter. Hertil kommer naturligvis købmændenes øgede muligheder for at opnå uddelinger.

I 2018 vedtog KFI en uddelingsstrategi, som er sideordnet med forretningsstrategien. Sidstnævnte definerer, hvordan fonden skal tjene penge, mens uddelingsstrategien definerer, hvordan de skal anvendes. Uddelingsaktiviteterne blev i 2019 reorganiseret med egen afdeling og ny ansvarlig chef.

En stor del af uddelingerne blev i 2019 givet i forbindelse med modernisering, ombygning og udvidelse af butikker, men også uddannelse og videreuddannelse af købmændene var højt prioriteret. Som noget nyt blev der ligeledes uddelt indenfor en række forudbestemte temaer, herunder et digitalt løft af den frie sektor, reduktion af energiforbruget i en lang række butikker samt forebyggelse af skadedyr. Andre temaer var optimering af butikkernes tekniske installationer samt butikkernes ydre rammer.

Flere købmænd anvender KFI

I de senere år har KFI indgået stadig flere forretningsengagementer med frie købmænd, og antallet steg igen i 2019 med 37 nye købmænd til i alt at udgøre 117 købmænd ved udgangen af 2019. KFI vil fortsætte med at være en attraktiv og aktiv samarbejdspartner i forhold til købmændenes lejemål og finansiering. Også rådgivning i forhold til nye butiksprojekter, indretning og optimering af butiksanlæg vil være vigtige elementer i KFI ́s tilbud til købmændene.

Forventninger til 2020

”I 2020 vil vi fortsætte vores “2021 forretningsstrategi”, der indebærer et fortsat tættere og øget samarbejde med de frie købmænd i Danmark omkring lejemål og finansiering, en optimering og udvikling af vores ejendomsportefølje og en fortsat positiv udvikling i vores associerede virksomheder”, siger Terje List.

KFI forventer også i 2020 at levere et solidt økonomisk resultat men dog på et lavere niveau end i 2019. KFI er ved udsendelsen af årsrapporten kun i mindre grad negativt påvirket af corona-krisen. Det er i skrivende stund ikke muligt at vurdere påvirkningen, hvis pandemien fortsætter. Dog forventes COVID-19-situationen ikke i betydelig grad at påvirke KFI ́s finansielle stilling.

”Formålet med vores uddelingsstrategi er at foretage de størst mulige og mest effektfulde uddelinger til støtte af de frie købmænd i Danmark. Med baggrund i 2019 resultatet og et tilfredsstillende kapitalberedskab ser vi mulighed for at fastsætte en rekordstor uddelingsramme for uddelingsåret maj 2020 til maj 2021 på op til 200 mio. kr.”, siger Terje List.

 

Læs hele årsrapporten

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør/CEO Terje List: + 45 21 71 24 50
Kommunikationschef Per Sten Nielsen: + 45 21 66 18 77