KFI’s Årsrapport 2020

4. maj 2021

KFI Erhvervsdrivende Fond, Årsrapport 2020

 

Rekordår for både indtjening og uddeling

KFI forsatte den positive udvikling i 2020. Årets resultat steg til 294 mio. – en markant forbedring i
forhold til 2019 og det bedste i fondens historie.

Fra 2014 og frem til udgangen af 2020 har KFI uddelt mere end 550 mio. kr. til den frie
købmandssektor. I regnskabsåret 2020 blev der uddelt 146 mio. kr. – det højeste beløb i fondens
historie og en stigning på 27% i forhold til 2019, der ligeledes var rekordår.

”Rekordresultatet er baseret på en effektiv administration, drift og udvikling af vores ejendomme
samt en positiv regulering af værdien af ejendomsporteføljen. Samtidig oplevede vi en positiv
resultatudvikling hos de associerede virksomheder og et positivt afkast fra værdipapirerne.
Resultatet er således skabt i alle dele af virksomhedens forretningsområder og må på den
baggrund anses som særdeles tilfredsstillende”, siger adm. direktør Terje List.

KFI arbejder fortsat på at optimere uddelingsområdet og er stadigt mere proaktive i forhold til
uddelingsmodtagerne. Denne interaktion har øget antallet, kvaliteten og effekten af uddelingerne
betydeligt.

I 2020 foretog KFI 1.145 enkelt uddelinger, der omfattede mere end 550 købmænd. KFI spiller
dermed en aktiv rolle i forhold til en meget stor del af den potentielle målgruppe af frie købmænd.

Under COVID-19 lagde KFI stor vægt på at understøtte købmændene, deres kunder og de
lokalsamfund, hvor købmandsbutikkerne er placeret. KFI foretog uddelinger, der var med til at gøre
butikkerne til trygge og sikre steder at handle. Blandt andet med uddeling til plexiglas-skærme og
spritdispensere. KFI uddelte ligeledes penge, der skabte muligheden for, at kunder i risikogrupper
kunne bestille varer online og få dem leveret til døren.

Også i 2020 blev en stor del af uddelingerne givet i forbindelse med modernisering, ombygning og
udvidelse af butikker, ligesom uddannelse og videreuddannelse af købmændene var højt
prioriteret

Købmandens lokale forankring

2020 blev samtidig året, hvor KFI for alvor satte fart på understøttelsen af den frie købmands
forankring i lokalområdet. Med to dedikerede programmer, henholdsvis ”Lokale sponsorater” og
”Lokal julepakke”, kunne købmændene ansøge KFI om en uddeling og herefter støtte det lokale
foreningsliv med et sponsorat, eller en julepakke, der sikrede en god, lokal jul. Mere end 200
købmænd benyttede sig af muligheden for yderligere at styrke det lokale tilhørsforhold med hver af
de to pakker.

Flere købmænd anvender KFI

Den proaktive dialog og tilbud om attraktive leje- og finansieringsvilkår medførte, at det lykkedes at
tilknytte endnu flere købmænd som kunder hos KFI. Antallet af købmandsengagementer steg med
15%. KFI ønsker fortsat at være en attraktiv og aktiv samarbejdspartner i forhold til købmændenes
lejemål og finansiering, lige som rådgivning i forhold til nye butiksprojekter, indretning og
optimering af butiksanlæg er vigtige elementer i KFI´s tilbud til købmændene.

Forventninger til 2021

”Det er vanskeligt at vurdere de langsigtede økonomiske konsekvenser af COVID-19, men på
baggrund af de hidtidige erfaringer med pandemiens økonomiske påvirkning, er det KFI´s
opfattelse, at vi også i 2021 vil skabe et solidt økonomisk resultat.

I 2021 vil vi fortsætte vores ”Strategi 2021” med fokus på en robust indtjening og en
uddelingsstrategi, der i størst mulig udstrækning styrker de frie købmand i Danmark, og herunder
drive bæredygtigheds-agendaen i den frie sektor.
Med resultatet og et fortsat solidt kapitalberedskab har KFI igen sikret muligheden for at fastsætte
en rekordstor uddelingsramme for uddelingsåret maj 2021 til maj 2022 på 225 mio. kr.”, siger Terje
List

Læs hele årsrapporten

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør/CEO Terje List: + 45 21 71 24 50
Kommunikationschef Per Sten Nielsen: + 45 21 66 18 77