KFI’s Årsrapport 2021

11. maj 2022

KFI Erhvervsdrivende Fond, Årsrapport 2021

 

PRESSEMEDDELELSE

 

KFI Erhvervsdrivende Fond (KFI) sætter fart på den grønne omstilling i købmandssektoren.
Tiltaget muliggøres af et ekstraordinært højt resultat i 2021og en kraftigt øget uddelingsramme
på 300 mio. kr.

KFI leverede i 2021 et rekordresultat på 594 mio. kr. før skat. Resultatet var det bedste i fondens
historie.

Resultat skyldes en effektiv drift, en stigning i værdien af fondens ejendomme samt en begyndende
realisering af værdier i ejendomsudviklingsprojekter. Hertil kommer en samlet resultatforbedring hos
associerede selskaber samt et positivt afkast på fondens værdipapirer

”Med resultatet, en god likviditet og fondens i forvejen høje soliditet, har vi sikret en høj
uddelingsevne flere år frem. I vores nye 2024 strategi har vi sat øget fokus på bæredygtighed og
samfundsansvar i forhold til såvel egne aktiviteter som i forhold til at være katalysator på disse
vigtige områder i forhold til købmændene. Vi har derfor i de kommende år allokeret store
millionbeløb til at sikre den grønne omstilling i den selvstændige købmandssektor”, siger adm.
direktør Terje List.

Nøgletal:

Fra 2014 og frem til udgangen af 2021 uddelte KFI cirka 700 mio. kr. til den frie købmandssektor.
Alene i 2021 foretog KFI 1.088 uddelinger til en samlet værdi af 165 mio. kr. Dermed spillede KFI
igen en aktiv rolle i forhold til en fastholdelse og fortsat udvikling af den selvstændige
købmandssektor.

Uddelinger:

En stor del af uddelingerne blev i 2021 givet i forbindelse med modernisering, ombygning og
udvidelse af butikker, ligesom uddannelse og videreuddannelse af købmændene og øget
digitalisering af sektoren havde høj prioritet. Herudover blev der uddelt midler til sikring af
købmandens position i lokalområdet ligesom der blev uddelt betydelige midler til ”grønne tiltag”,
herunder på energiområdet.

Ny strategi 2024
I 2021 færdiggjorde KFI en ny treårig strategi, hvor netop bæredygtighed og samfundsansvar er
øgede fokusområder. Og for kort tid siden ansatte KFI sin første CSR-chef.

”Stillingen er nyoprettet. Sammen med det øvrige team skal CSR-chefen sikre, at KFI og
købmændene fremadrettet får en endnu stærkere og tydeligere profil på disse områder og sætte
mål og retning for, hvordan vi driver virksomheden mest ansvarligt. Det gælder både fonden selv,
vedligeholdelsen af vores ejendomme og når vi rådgiver købmændene i forbindelse med
investeringer og aktiviteter i deres butikker”, siger Terje List.

Flere købmænd anvender KFI
Tilfredsheden med og kendskabet til KFI lå i 2021 på et højt niveau. Det lykkedes i 2021 at tilknytte
23 nye købmænd som kunder hos KFI.

Forventningerne til 2022
I en verden fuld af forandringer og med betydelige, geopolitiske usikkerheder er KFI begunstiget af,
at hovedparten af aktiviteterne er eksponeret mod forhold i Danmark. Stigende inflation og renter
samt højere energi- og fødevarepriser vil naturligvis påvirke ejendomsmarkedet, lejere, låntagere
og dermed KFI.

”Trods disse risici vurderer vi, at vores robuste ejendomsportefølje også i 2022 vil sikre et
tilfredsstillende resultat, dog på et lavere niveau end 2021, som var ekstraordinært godt”, siger
Terje List.

Læs hele årsrapporten

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør/CEO Terje List: + 45 21 71 24 50
Kommunikationschef Per Sten Nielsen: + 45 21 66 18 77