Større krav til butiksejendomme

Stigningen i salget af dagligvarer online vil få store konsekvenser for ejendomsmarkedet. Op mod 1,8 mio. kvm. af det danske detailhandelsareal vil forsvinde frem mod 2030, hvoraf en tredjedel vil være areal til dagligvarebutikker. 

 Det konkluderer Institut for Center-Planlægning (ICP) i en ny rapport om udviklingen af e-handlen i fremtiden. Rapporten er udarbejdet med økonomisk støtte fra KFI Erhvervsdrivende Fond og Fonden af 1. oktober 1959.

 – De største udsving forventes i ejendomme med udvalgsvarebutikker og i mindre grad i ejendomme med dagligvarebutikker, siger adm. direktør i ICP, Per Nyborg.

På dagligvareområdet vil der på den ene side stadig blive bygget discountbutikker og enkelte supermarkeder, men på den anden side vil der forsvinde en del mindre supermarkeder og minimarkeder, vurderer rapporten. På de beliggenheder, der ikke er helt optimale, kan ejerne blive mødt med krav om lavere husleje.

 Bestil rapporten ”E-handelens konsekvenser for byerne og ejendomsværdierne” her