Uddelingschef til KFI Erhvervsdrivende Fond

Uddelingschef til KFI Erhvervsdrivende Fond

Har du lyst til at blive del af en virksomhed, der er helt fremme forrest i feltet, når det gælder åbenhed og god ledelse?

Har du lyst til at medvirke til udviklingen af en virksomhed i stærk vækst, hvis formål er finansiering , investering i ejendomme og andre investeringer?

Har du god erfaring som chef for uddelinger?

Hvis du indledningsvist kan svare ja til disse spørgsmål, er du måske den Uddelingschef, vi søger på vegne af vores kunde.

 

Om virksomheden:

Koncernen har tre forretningsområder, Ejendomme, Finansiering og Investering og er beliggende i dejlige lokaler i Lyngby.

KFI Erhvervsdrivende Fonds historie går tilbage til 1955, hvor der blev etableret en erhvervsdrivende fond.
I godt 60 år har KFI Erhvervsdrivende Fond været en markant aktør på investeringsmarkedet inden for dagligvarehandel.

Som investor og finansieringspartner for Danmarks frie købmænd og købmandskæder spiller KFI en betydelig rolle for strukturen på dagligvaremarkedet.

KFI ejer og administrerer en væsentlig ejendomsportefølje på ca. 450.000 m2 primært til detail/erhverv med en regnskabsmæssig værdi på godt 5 mia. kroner.

Virksomhedens balance og egenkapital giver koncernen finansiel styrke til at foretage langsigtede investeringer. Gennem spredning af investeringerne har virksomheden tilvejebragt den fornødne frihed til at operere relativt upåvirket af konjunktursvingninger.

 

Stillingen og opgaverne

Funktionen, som er nyoprettet, bliver placeret organisatorisk med reference til CEO Terje List.

Funktionen udgøres af den kommende Uddelingschef og skal understøtte Uddelingsstrategi 2021 og Forretningsstrategi 2021.

Den kommende Uddelingschef får en central rolle i KFI med tæt forbindelse til direktionen, ledelsen og den øvrige organisation i dagligdagen, da uddelingsområdet er et strategisk fokusområde med høj prioritet. Arbejdsopgaverne består bl.a. i :

 • Idégenere nye muligheder og projekter (udvikle nye temaer, nye programmer, nye projekter og eksekvere på disse)
 • Formulere programmer og identificere projekter i forlængelse af bestyrelsens beslutning af temaer og rammer
 • Indhente input fra sektor, kæder og individuelle købmænd til formulering og udmøntning af temaer og programmer samt til efterfølgende effektmåling og evaluering
 • Tæt samspil med både interne og eksterne aktører, herunder gøre brug af ekstern ekspertviden efter behov, fokusgrupper og andre interessenter
 • Behandle og beslutte indkomne ansøgninger under temaer og programmer indenfor rammerne af
 • Uddelingspolitik, beføjelser og mandater
 • Forberede evaluering af temaer og programmer til drøftelse i bestyrelsen
 • Generel programledelse af alle uddelinger både som praktisk udarbejdende og i tæt samarbejde med øvrige i og uden for organisationen
 • Deltagelse i uddelingskomitéen sammen med ledelsen som mødeleder, herunder forestå mødeindkaldelse, dagsorden, oplæg/indstillinger og være referent
 • Rapportere til ledelsen og bestyrelsen. Deltage i dele af bestyrelsesmøderne med oplæg, indstillinger, status for funktionen m.v.
 • Synliggøre uddelinger, bl.a. i tæt samarbejde med kommunikationschefen

 

Om dig:

Uddelingschefen bliver medansvarlig for, at strategien følges, projekterne kvalificeres, bevilges, implementeres, følges tæt i forløbet samt at vurdere effekten efterfølgende.

Uddelingschefen skal kunne drive processerne fra idé til beslutning og løbende udfærdige effektmålinger og evalueringer til brug at understøtte fremdriften.

Den rette person til stillingen har min. 3-5 års erfaring fra lignende stilling og gerne kendskab til erhvervsdrivende fonde, den finansielle sektor og eventuelt indsigt i ejendomsområdet.

Økonomisk eller administrativ uddannelse, gerne på Bachelor niveau eller højere.

Alternativt solid erfaring fra tilsvarende arbejdsområde, evt. fra en erhvervsdrivende fond eller den finansielle sektor. Herudover er det af stor betydning, at du er ansvarsbevist og selvstændig, har et godt humør og ikke mindst, at du er empatisk og kan begå dig både internt og eksternt.

Såfremt ovennævnte har vakt din interesse så send din ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer via dette link: m.hougaardbarrett@alexanderhughes.com

Alexander Hughes, Executive Search Consultants er ansvarlige for rekrutteringsprocessen. Kontakt evt. Marianne Hougaard Barrett Tlf. nr. 21 13 29 82