Andet

Købmanden på de sociale medier

De Samvirkende Købmænd har i 2019 udgivet den digitale drejebog ”Købmanden på sociale medier”.

Den er produceret i samarbejde med Elberth Kommunikation og med økonomisk støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsministeriet og KFI Erhvervsdrivende Fond.

Drejebogen beskriver, hvordan den lokale købmand via Facebook kan knytte kunder og ildsjæle tættere til sin butik og dermed opnå øget salg og lokal sammenhængskraft.

En undersøgelse fra Landdistrikternes Fællesråd viser, at 89 pct. af ildsjælene i landsbyerne anser den lokale købmand som ”meget vigtig” eller ”vigtig” i forhold til at sikre sammenhængskraften i lokalsamfundet.

Uddelingen fra KFI Erhvervsdrivende Fond har blandt andet gjort det muligt at distribuere et eksemplar til alle De Samvirkende Købmænds medlemmer.

Fakta

Beløb
100.000 kr.
År
2019

Kontaktpersoner