Uddannelse

Købmandsuddannelsen

Siden 2014 har KFI finansieret Købmandsuddannelsen, som er udarbejdet i samarbejde mellem KFI og kæderne i Dagrofa og med konsulentvirksomheden Mindbizz som sparringspartner. Uddannelsen tager udgangspunkt i Dagrofas vækstplan, mål og delmål og tilpasses løbende, så indhold og proces afspejler virkeligheden.

På uddannelsen udvikles købmandstalenterne til at blive købmænd i et forløb med 9 moduler, der afsluttes med en eksamen. Første hold gennemførte uddannelsen i oktober 2015, og flere deltagere har allerede overtaget egen butik. KFI har indtil nu uddelt 6,5 mio. kr. til uddannelsen, der gennemføres i regi af Dagrofa Academy. I 2018 har KFI afsat en ramme på yderligere 5 mio. til efteruddannelse af købmænd

På uddannelsens første hold i 2015 var der 16 deltagere, hvoraf syv stadigvæk arbejder i regi af Dagrofa-koncernen. Tre er nu købmænd og fire andre er butikschefer eller souschefer. Hold to, der startede i 2016, havde 13 deltagere, hvoraf 12 stadigvæk er i Dagrofa regi – fem som købmænd og de øvrige som henholdsvis butikschefer, salgsledere eller slagtermestre. Holdet i 2017 havde 13 deltagere, hvoraf alle stadigvæk er i Dagrofa regi. En er netop startet som konstitueret købmand i en MENY butik. I september 2018 dimitterede yderligere 13 nye købmænd.

Dagrofa følger løbende op på de deltagere, der kan og vil være købmand, men endnu ikke er blevet det. Nogle har behov for yderligere erfaring, og nogle flytter til større butikker, inden de bliver herrer i eget hus. Andre venter på, at den rigtige butik bliver ledig til dem. Endelig er der en gruppe, der gennem uddannelsen er nået til den erkendelse, at de hellere vil være butikschefer end købmænd.

Se filmen om Købmandsuddannelsen her

Fakta

Beløb
1.233.000 kr.
År
2017

Kontaktpersoner