Uddannelse

Skelhøje Købmandsgaard

Det socialøkonomiske projekt ved Hærvejen

Skelhøje Købmandsgaard er en registreret socialøkonomisk forening. Foreningen er selvstændig og støttes ikke af nogen. Butik og cafe drives af frivillige, fleksjobbere og elever fra Handelsskolen i Viborg. Et eventuelt overskud geninvesteres, eller anvendes til at fremme lokale interesser.

”Skelhøje Købmandsgaard” er et projekt med tre ligestillede formål:

  1. At genetablere en indkøbsmulighed og café, med et stærkt lokalt fundament i Skelhøje. At skabe et rum hvor folk ikke blot kan proviantere de daglige fornødenheder, men også̊ et rum hvor man kan mødes og fællesskaber kan opbygges og vedligeholdes. Et sted der kan være med til at styrke det lokale engagement og hjælpe de lokale producenter ved at tilbyde dem en platform, hvor de kan præsentere og sælge deres produkter.
  2. At skabe et sted hvor man kan bedre situationen for en lang række ”svage” borgere i Viborg Kommune. Det kan være førtidspensionister, flexjobbere, seniorer og andre. Formålet er via job at skabe en indholdsrig og motiverende dagligdag for disse personer. Dette for både at fastholde de pågældende personer i en positiv udvikling, men også̊ for at kvalificere de pågældende personer til eventuelle andre jobs. Vi ønsker at tilbyde en ”beskyttet” arbejdsplads til nogen af de nære lokale, for at styrke lokalområdets ejerskab og tilhørsforhold til butikken/cafeen.
  3. At servicere de mange turister der dagligt kommer forbi i forbindelse med Hærvejsruten, pilgrimsruten, Alhedestien, der er en del af den midtjyske cykelstjerne, samt byens geologiske særstatus i forbindelse med hovedstilstandslinjen fra istiden.

Skelhøje Købmandsgaard åbnede den 21. juni 2014.

KFI Erhvervsdrivende Fond bevilgede i 2014 kr. 100.000,00 til købmandsbutikken til uddannelse.

 

 

Fakta

Beløb
100.000 kr.
År
2014

Kontaktpersoner