Udvikling

System til sporbarhed i fiskeriet

DSK søgte på vegne af købmændene om støtte til en overbygning af det såkaldte SIF-system, der er udviklet i samarbejde med Fiskehandlerne, Coop og DSK. Ved salg af fisk i detailhandlen, skal butikkerne altid kunne dokumentere varernes sporbarhed, og der er i de senere år kommet yderligere oplysningskrav i forbindelse med salg af fisk i detailhandlen, hvorfor der er behov for en videreudvikling.

Projektet har kørt i en række etaper, hvor der bl.a. tidligere har været indhentet EU-midler for op til 2 mio. kr. Herudover har detailhandlen skullet betale ca. 250.000 kr. til brug for den detailrettede del.

DSK har i lighed med detailhandlens øvrige parter betalt 63.322,00 kr. til projektet, som der søgtes om dækning af.

KFI bevilgede en uddeling på 63.322,00 kr.

Fakta

Beløb
63.322 kr.
År
2015

Kontaktpersoner