Erhverv

Geels Plads 12 st., 2830 Virum

Beskrivelse

Lyst og pænt lejemål med tør kælder

• Mange an­ven­del­ses­mu­lig­he­der
• Toilet og tekøkken i kælderen
• Placering på Geels Plads med et godt menneskeflow
• Gode par­ke­rings­mu­lig­he­der og tæt på station

Flot erhvervslokale på aktiv plads i Virum fordelt på 86 m2 butik og 48 m2 kælder.

Lejemålet er en del af en større bygning, med mange forskellige typer af erhverv – heriblandt Lagkagehuset og Meny som tiltrækker mange kunder. Lejemålet ligger i stueetagen, der qua lokalets opbygning og behagelige lysindfald er oplagt detail med mange for­bi­pas­se­ren­de. Udover det store butikslokale, er der to trin ned til 21 m2 ekstra lyst lokale, så det samlede butiksareal bliver 86 m2. Der er endvidere udgang til den store parkeringsplads bag lokalerne.

Den stilrene, pudsede facade skaber et pænt og moderne første­hånd­s­ind­tryk, hvilket sammen med de store facadevinduer drager kunderne tættere på og vækker interesse. Der er samtidig et rigtig fint indkig til butikken, hvorved butikken fremstår på en pæn og tiltalende måde.

I kælderen er der toiletter og køk­ken­fa­ci­li­te­ter, ligesom der er plads til opbevaring i de øvrige disponible rum. Bemærk også, at der er plads foran butikken til lidt varer udendørs, hvis der skulle være behov for det.

Liv og stemning med en praktisk placering centralt i Virum på Geels Plads og med fin gen­nem­strøm­ning af mennesker. Blandt flere butikker på torvet kan nævnes Meny, farvehandler, Matas og frisør. Der er også en Lagkagehuset og takeaway, som gør det let for medarbejdere at få lidt til frokostpausen.

Stor par­ke­rings­plads med to timers gratis parkering, som giver kunderne tid til at udforske området. For bilisterne er det en fordel, at der er under fem minutters kørsel til motorvejen, og derudover er der knap 200 meter til Virum Station med S-togs­for­bin­del­ser til København.

Endelig er der idræts­fa­ci­li­te­ter, skov og park lige i nærheden, hvis det er noget, der kan inspirere dig til din kommende butik.

Oplysninger

Bolig

Geels Plads 12
2830 Virum

Størrelse

Areal: 134

Økonomi

Årlig leje kr. 138.700 ekskl. moms.
Årlig drift kr. 20.100 ekskl. moms.

Henvendelser omkring leje
af ejendomme kan ske til

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad, Madkulturen og Aveny-T.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri A/S, Entrepreneurship Denmark, Linkfire A/S og Konsolidator A/S. 

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer. Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri. Tidl. næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., Sovino Brands, KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, Real Care fonden, Wexøe A/S samt Knud & Dagny Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt tidl. fmd. for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S.

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den selvstændige købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den selvstændige købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den selvstændige købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

  • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
  • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
  • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
  • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
  • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
  • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
  • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
  • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd