Om os

Bæredygtighed i KFI

I KFI ønsker vi at støtte og bidrage til en bæredygtig omstilling af den selvstændige købmandssektor

0
mio. kr.

KFI uddelte 204 mio. kr. til de selvstændige købmænd i 2023

0 %
Uddelinger

56,7% af vores uddelinger i 2023 gik til bæredygtige formål

0
Elever

I 2023 støttede vi uddannelsen af 374 elever hos REMA 1000, MENY, SPAR, Min Købmand,
ABC, Løvbjerg og Superland

Vores strategi for bæredygtighed

KFI’s strategi for bæredygtighed sætter retningen for, hvilke projekter og initiativer, der skal prioriteres frem mod 2025. Samtidig sikrer strategien, at KFI driver den bæredygtige agenda for den selvstændige købmandssektor og sætter klimaet på dagsordenen på tværs af KFI’s værdikæde.

Strategien har en overordnet 2030-klimamålsætning, der lever op til Parisaftalen. Strategien har fokus på klimaet, fordi det er her, KFI kan gøre den største forskel og skabe en reel bæredygtig omstilling, kombineret med en sund økonomisk drift af virksomheden. Herudover består strategien af tre fokusområder med must-win-battles, som skal gøre det muligt at nå den overordnede målsætning.

Overordnet klimamålsætning:
Klimamål der lever op til Parisaftalen
Fokus på at reducere CO2-aftrykket i hele KFI’s værdikæde

Fokusområde 1:
Klimaoptimerede
ejendomme
Fokus på kerneforretningen i KFI – nemlig ejendommene og deres klimaaftryk

Fokusområde 2:
Bæredygtige købmænd
Fokus på, hvordan KFI kan støtte den selvstændige købmand med at implementere bæredygtige tiltag

Fokusområde 3:
Engageret ejerskab og ansvarlig leverandørstyring
Fokus på, at KFI’s associerede virksomheder og leverandører agerer ansvarligt og efterlever omverdens forventninger og krav

Compliance og rapportering

Ejendomme og investeringer

Vores største påvirkning af klimaet stammer fra vores ejendomsportefølje. Vi arbejder derfor løbende på at optimere vores bygninger og mindske deres CO2-udledning. Bæredygtige ejendomme er afgørende for, at vi også i fremtiden kan opretholde en økonomisk sund ejendomsforretning og dermed investere i og uddele til de selvstændige købmænd.

Vi arbejder med en række kerneindsatser: Vi installerer energiovervågning, der hjælper os med vigtige dataindsigter i ejendommenes forbrug og afdækker potentiale for forbedringer. Vi installerer solceller og implementerer varmegenvinding.

Vores strategi

Klimaoptimerede Ejendomme

Vi vil reducere CO2-udledningen fra vores ejendomsportefølje.

Bæredygtige Købmænd

Det er vores ambition, at minimum 50% af vores årlige uddelinger målt i værdi skal gå til bæredygtige tiltag.

Engageret ejerskab og ansvarlig leverandørstyring

Vi vil aktivt arbejde for, at vores associerede virksomheder og primære leverandører udvikler og implementerer klimaplaner i overensstemmelse
med Parisaftalen.

Ejendomme og investeringer

Vores største påvirkning af klimaet stammer fra vores ejendomsportefølje. Vi arbejder derfor løbende på at optimere vores bygninger og mindske deres CO2-udledning. Bæredygtige ejendomme er afgørende for, at vi også i fremtiden kan opretholde en økonomisk sund ejendomsforretning og dermed investere i og uddele til de selvstændige købmænd.

Vi arbejder med en række kerneindsatser: Vi installerer energiovervågning, der hjælper os med vigtige dataindsigter i ejendommenes forbrug og afdækker potentiale for forbedringer. Vi installerer solceller og implementerer varmegenvinding.

Vores politikker

1. Bæredygtighedspolitik

Formålet med KFI Erhvervsdrivende Fonds politik for bæredygtighed er at sikre et solidt fundament for at agere som en ansvarlig virksomhed.

2. Redegørelse for KFI Erhvervsdrivende Fonds uddelingspolitik 2022

Formålet med KFI’s  uddelingspolitik er, at vi til enhver tid efterlever fondens vedtægter og gældende lovgivning. Politikken sætter samtidig rammerne for bestyrelsens udmøntning på uddelingsområdet.

3. Politik for diversitet og mangfoldighed

KFI ønsker at skabe en organisation, hvor der er lige muligheder for alle medarbejdere. Målet for vores indsats er, at diversitet og mangfoldighed er en naturlig del af organisationen på tværs af alle lag – inklusiv i det øverste ledelseslag.

4. Dataetik politik

Formålet med nærværende politik er at fastlægge rammerne for KFI’s anvendelse af de data, vi opbevarer om vores interessenter.

5.Engageret ejerskab

KFI’s vision er at styrke den frie købmands position. Dette gør vi blandt andet via uddelinger, som baserer sig på vores finansielle overskud. En del af vores indtjening stammer fra vores ejerskab af de associerede virksomheder Pisiffik A/S, K/S Danske Immobilien og Dagrofa-koncernen.

6. Dataetik politik

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit.

7. Politik for etisk og ansvarlig adfærd

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit.

8. Politik for diversitet og mangfoldighed

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit.

9. Politik for ansvarlige investeringer

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit.

10. Ansvarlig skattepolitik

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Lorem ipsum do amet

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur

Bæredygtighedsrapport 2023

Rapporten præsenterer vores indsatser, resultater og ambitioner, når det gælder bæredygtighed. Det gælder i vores egen virksomhed, vores ejendomsportefølje og vores indsats for at hjælpe de selvstændige købmænd med at øge bæredygtigheden i deres  butiksdrift.

Bæredygtige nyheder fra KFI

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Er du i tvivl om hvordan du gør din forretning mere bæredygtig?

Vi står klar til at hjælpe, ring og få en uforpligtende snak

Har du spørgsmål vedrørende bæredygtighed?

Kontakt

Finansiering og Uddelinger

Byggeri og Indretning

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad, Madkulturen og Aveny-T.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri A/S, Entrepreneurship Denmark, Linkfire A/S og Konsolidator A/S. 

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer. Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri. Tidl. næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., Sovino Brands, KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, Real Care fonden, Wexøe A/S samt Knud & Dagny Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt tidl. fmd. for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S.

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den selvstændige købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den selvstændige købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den selvstændige købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

  • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
  • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
  • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
  • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
  • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
  • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
  • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
  • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd