Købmanden og butikken

Her finder du alle uddelinger, der kan være med til at gavne og udvikle butikken. Butiksudvikling er ét af KFI’s vigtigste uddelingsområder, og alle frselvstændige købmænd med en omsætning over 15 mio. kr. eks. moms kan søge

Udvikling af butikken

Hvis der er yderligere potentiale for modernisering eller ombygning af butikken kan du søge midler her

Udvikling af butikken

Energitilskud

Også i 2023 tilbyder KFI energitilskud til købmænd, der er særlig hårdt ramt af de højere elpriser. Uddeling for 1. kvartal 2023 er åben nu

Energitilskud

Grønne investeringer

Med grønne investeringer i vedvarende energi og C02 reducerende tiltag kan du være med til at tage et øget ansvar og mindske klimapåvirkningen

Grønne investeringer

Energigennemgang

Her kan du søge uddeling til en gennemgang af butikkens energiforbrug med henblik på besparelser

Energigennemgang

Bygherrerådgivning og advokathjælp

Hvis du er i en situation, hvor du har behov for bygherrerådgivning eller advokathjælp

Bygherrerådgivning og advokathjælp

LED-belysning

Med LED-belysning kan du opnå besparelser på el-forbruget og bedre præsentation af varerne

LED-belysning

Ydre rammer

Vil du opgradere butikkens ydre rammer og sørge for at kundernes førstehåndsindtryk bliver endnu mere positivt? OBS! Du skal selv eje butiksejendommen

Ydre rammer

Skadedyr

Her kan du søge om forebyggelse og sikring mod skadedyr

Anmod om udbetaling

Klik her, når du vil have udbetalt en godkendt uddeling

Anmod om udbetaling

Sune Volder

Finansieringschef

Direkte: 39 15 60 40
Mobil: 30 15 12 20
Mail: ssv@kfi.dk

Sune Volder

Peter Lange

Direktør, COO

Direkte: 39 15 60 51
Mobil: 41 99 33 32
Mail: pla@kfi.dk

Peter Lange

Kasper Roland

Projektchef, Købmænd

Direkte: 39 15 60 46
Mobil: 26 74 90 77
Mail: kro@kfi.dk

Kasper Roland

Steffen Svanholm Jensen

Projektchef, Købmænd

Direkte: 39 15 60 15
Mobil: 92 44 16 15
Mail: ssj@kfi.dk

Steffen Svanholm Jensen

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Økologisk Landsforening og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri ApS og Entrepreneurship Denmark. Fmd. Linkfire A/S og The Speedrecruiters Company A/S. Næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Best. medl. Fonden Ungdomsbureauet og Konsolidator A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer.
Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., SKAMOL Int., KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, HusCompagniet Group, Wexøe A/S og Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt formand for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den frie købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den frie købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den frie købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

  • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
  • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
  • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
  • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
  • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
  • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
  • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
  • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd