LED-belysning

Her kan du søge uddeling til LED-belysning i din butik

Hvem kan søge? 

Alle frie købmænd​ med en omsætning over 15 mio. kr. eks. moms

Uddelingen dækker:

  • En gennemgang af butikkens belysning
  • Rapport med den potentielle årlige besparelse
  • Belysningsplan med baggrund i konceptbelysning
  • Tilbud på belysningsarmaturer samt overslag på prisen for installationen
  • Ny LED-belysning i butikken samt øvrige lokaler, hvor der er energibesparelser at hente
  • Evt. reetablering af lofter, fx maling og udbedring af bygningsdele

Beløb: ​

Uddelingen til LED-belysning bevilges som en 50/50 ordning, hvor KFI bidrager med op til 250.000 kr. Forudsætningen for at få udbetalt det maksimale beløb på 250.000 kr. er således, at der kan dokumenteres afholdte udgifter på minimum 500.000 kr. eksklusiv moms.

Hvem udfører arbejdet?: 

Gennemgangen foretages af en ekstern leverandør, udvalgt af KFI. Installation foretages af montør/leverandør valgt af købmanden – evt. i samråd med KFI.

Ansøg om uddeling