Vi støtter
købmændene

KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position. Det gør vi ved at stille lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene

Alle selvstændige købmænd med en omsætning over
15 mio. kr. eks. moms kan søge vores uddelinger

0
mio. kr.

Uddelt til de selvstændige købmænd i 2022

0
mio. kr.

Uddelt til de selvstændige købmænd de seneste fem år

0
Uddelinger

Uddelt til de selvstændige købmænd i 2022

0
mio. kr.

Investeret i ejendomme i 2022

Vores seneste nyheder

 • Alle nyheder
 • Andet
 • Bæredygtighed
 • Ejendomme
 • Finans
 • Uddelinger
Bæredygtighed

Sund Købmand – ny uddelingspulje

Sund Købmand er et nyt uddelingsprogram for købmænd, der vil gøre noget godt for sig selv og deres medarbejdere. Med uddelingen investerer købmanden i medarbejdernes sundhed og sikrer forhåbentlig både sig selv og medarbejderne et sundere helbred og et bedre arbejdsliv i butikken. Opmærksomhed omkring helbred og arbejdsstillinger kan samtidig have en positiv effekt på sygefraværet. Uddelingen omfatter to sundhedstjek og vejledning om sunde arbejdsstillinger. De to sundhedstjek giver deltagerne fra butikken et billede af deres sundhed. Resultaterne er personlige og fortrolige. Sundhedstjekket foregår i arbejdstiden i butikken og udføres af en sygeplejerske. Det består blandt andet af måling af blodtryk, puls, fedtprocent og lungefunktion samt blodprøver for test af eventuel diabetes og kolesteroltal. Den ergonomiske vejledning skal identificere, hvilke arbejdsstillinger og -bevægelser, der kan forbedres for at få et sundere arbejdsliv. Tryk HER for at se mere   
Læs mere
Bæredygtighed

Købmandens Julehjælp

KFI har nu åbnet puljen ”Købmandens Julehjælp”, hvor købmænd kan søge op til 30.000 og gøre en stor forskel op til højtiden i samarbejde med lokale foreninger, plejehjem, børnehjem, Røde Kors, kirken, Mødrehjælpen, Lions Club eller andre. Det kan fx være støtte til julearrangementer eller julekurve til trængte familier via en velgørende forening. KFI’s støtte vil i de tilfælde udgøre op til 600 kr. pr. kurv. I 2022 fordelte de selvstændige købmænd julehjælp for 6 mio. kr. på baggrund af uddelinger fra KFI. 35.000 danskere fik glæde af julehjælpen i form af julekurve eller deltagelse i arrangementer op til højtiden. I år har vi afsat 8. mio. kr., som købmændene kan bruge til at sprede lokal julestemning. Ansøg og læs mere:
Læs mere
Andet

Købmændene belønner KFI’s arbejde i ny kendskabs- og tilfredshedsmåling

I 2017 foretog købmandsfonden KFI sin første måling af kendskabet til og tilfredsheden med fondens arbejde blandt de selvstændige købmænd. Resultatet af målingen var ikke prangende. Kendskabet til fonden var begrænset og tilfredsheden med fondens ydelser lav. I 2019 satte KFI sig det mål, at alle selvstændige købmænd skulle kende fonden og dens tilbud om ydelser til købmændene såvel indenfor hjælp til lejemål, modernisering og finansiering som ift. uddelinger til andre formål.  Allerede i 2021 var missionen så godt som fuldført: 92% af de frie købmænd sagde, at de kendte KFI ”virkelig godt” eller ”rimeligt godt” og 94% af dem gav udtryk for, at de var meget eller overvejende tilfredse med KFI. ”Det eneste problem ved målingen var, at tallene næsten kun kunne falde. Vi var derfor noget spændte, da vi modtag tallene for 2023. Meget glædeligt viser den seneste måling, at købmændene igen belønner KFI’s indsats og endda med
Læs mere

Sådan hjælper vi dig som købmand

Vi ønsker at sikre dig de bedste muligheder for at drive din forretning. Vi kan hjælpe med rådgivning, finansiering og uddelinger, for eksempel i forbindelse med modernisering, ombygning eller generationsskifte

Største uafhængige udlejer til dansk dagligvarehandlen

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000 kvadratmeter udlejningsareal og er den største, uafhængige udlejer til dansk dagligvarehandel

Vi styrker den frie købmands position

Vores mission er at stille butikker og finansielle ydelser til rådighed for de selvstændige købmænd og uddele midler til dem under hensyntagen til bæredygtige løsninger

720 selvstændige købmænd over hele landet fik glæde af en uddeling fra KFI i 2022

90% af købmændene sponserer en lokal klub eller forening

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Er du i tvivl om hvordan vi kan hjælpe dig og din forretning?

Vi står klar til at hjælpe. Ring for en uforpligtende snak!

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Økologisk Landsforening og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri ApS og Entrepreneurship Denmark. Fmd. Linkfire A/S og The Speedrecruiters Company A/S. Næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Best. medl. Fonden Ungdomsbureauet og Konsolidator A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer.
Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., SKAMOL Int., KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, HusCompagniet Group, Wexøe A/S og Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt formand for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den frie købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den frie købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den frie købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

 • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
 • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
 • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
 • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
 • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
 • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd