Nyheder

Nyheder fra KFI

 • Alle nyheder
 • Andet
 • Bæredygtighed
 • Ejendomme
 • Finans
 • Uddelinger
Andet

Købmændene belønner KFI’s arbejde i ny kendskabs- og tilfredshedsmåling

I 2017 foretog købmandsfonden KFI sin første måling af kendskabet til og tilfredsheden med fondens arbejde blandt de selvstændige købmænd. Resultatet af målingen var ikke prangende. Kendskabet til fonden var begrænset og tilfredsheden med fondens ydelser lav. I 2019 satte KFI sig det mål, at alle selvstændige købmænd skulle kende fonden og dens tilbud om ydelser til købmændene såvel indenfor hjælp til lejemål, modernisering og finansiering som ift. uddelinger til andre formål.  Allerede i 2021…

Læs mere
Andet

550 butikselever ansat med støtte fra KFI

I foråret 2022 præsenterede købmandsfonden KFI sin hidtil største uddelingspulje ”Elevpræmie”, som skal være med til at sikre fremtidige købmandstalenter til branchen. Indtil nu har købmændene ansat mere end 550 elever på baggrund af puljen, som KFI har bevilget mere end 52 mio. kr.  til. De fleste elever starter traditionelt i butikkerne i september måned, så KFI forventer et endnu større træk på puljen de kommende måneder. ”De selvstændige købmænd har klaret sig godt de…

Læs mere
Ejendomme

KFI køber Rotunden i Hellerup

  Klik her for Pressemeddelelsen som PDF            

Læs mere
Finans

Pressemeddelelse 11. maj

Offentliggørelse af Årsrapport 2022 for KFI Erhvervsdrivende Fond Klik her for Pressemeddelelsen som PDF    

Læs mere
Uddelinger

Energitilskud 2023 – pulje åbner 1. april 2023

Også i 2023 tilbyder KFI energitilskud til købmænd, der er særlig hårdt ramt af de høje elpriser. Der oprettes 2 puljer, som købmanden kan søge efter udløb af hvert af de 2 første kvartaler. Den første pulje åbner d. 1. april, hvor der kan søges uddeling for 1. kvartal af 2023. Uddelingen er målrettet frie købmænd, der ikke har indgået fastpris aftale om el-udgifter for 2023.Forudsætningen for at kunne modtage uddeling er, at årsresultatet for…

Læs mere
Andet

KFI Erhvervsdrivende Fond foretager ændring i bestyrelsen

KFI Erhvervsdrivende Fond ændrer i bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen i maj. De Samvirkende Købmænd, DSK, har udpeget John Wagner som organisationens repræsentant i bestyrelsen for købmandsfonden. John Wagner, der for nyligt stoppede som adm. direktør for DSK, afløser købmand Lisbeth Dalgaard, der har siddet i KFI´s bestyrelse siden 2011. Lisbeth Dalgaard er formand for Dansk Arbejdsgiverforening og ophører som købmand hos Meny Dalgaard i Hørsholm i foråret 2023. ”Lisbeth Dalgaard har i 12 år…

Læs mere
Uddelinger

Rekorduddelinger fra KFI

Rekorduddelinger fra KFI KFI foretog i 2022 uddelinger på 190 mio. kr. til købmændene. Det er det højeste beløb nogensinde og skal ses i forhold til de to foregående år, hvor der også blev slået rekorder med samlede uddelinger på henholdsvis 166 og 146 mio. kr. Udover energitilskud har uddelinger til ansættelse af elever vejet tungest i 2022. Hele 350 butikker har fået tilsagn om tilskud på op til 100.000 kr. i forbindelse med ansættelse…

Læs mere
Bæredygtighed

Købmænd hjælper 15.000 trængte familier op til jul

Mange familier er økonomisk pressede af el-omkostningerne og inflationen. Dem, der i forvejen har det sværest, er ofte hårdest ramt. Derfor har KFI oprettet en pulje med navnet ”Julehjælp” på 6 mio. kr. Her kan frie købmænd ansøge om en uddeling på op til 25.000 kr., som de kan bruge til at gøre en forskel lokalt i juletiden, for eksempel i samarbejde med velgørende foreninger, plejehjem eller børnehjem. KFI har allerede modtaget mange ansøgninger fra…

Læs mere
Bæredygtighed

KFI Erhvervsdrivende Fond hjælper trængte købmænd

6. september 2022 KFI Erhvervsdrivende Fond hjælper trængte købmænd og opfordrer regeringen til handling Mange selvstændige købmænd er nu så belastede af de stigende energipriser, at en fortsættelse af situationen truer deres eksistens. Allerede i maj etablerede KFI en uddelingspulje for købmænd, hvis drift er truet af de øgede omkostninger til strøm. Flere købmænd har allerede søgt og modtaget penge fra puljen. I mellemtiden er udgifterne til energi eksploderet, og KFI udvider nu puljen med…

Læs mere

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Økologisk Landsforening og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri ApS og Entrepreneurship Denmark. Fmd. Linkfire A/S og The Speedrecruiters Company A/S. Næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Best. medl. Fonden Ungdomsbureauet og Konsolidator A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer.
Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., SKAMOL Int., KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, HusCompagniet Group, Wexøe A/S og Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt formand for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den frie købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den frie købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den frie købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

 • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
 • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
 • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
 • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
 • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
 • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd