Elevpræmie – Samleansøgning

Her kan du som repræsentant for en kæde søge uddeling i forbindelse med ansættelsen af butikselever (Elevpræmie).

 

Elevpræmien gælder for elever, der ansættes i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022.Der kan således søges elevpræmie for en elev, der allerede er startet i butikken. 

 

Hvem kan søge?

Alle frie købmænd

 

Beløb?

Du kan opnå en samlet uddeling på op til 75.000 kr. pr. elev. Uddelingen falder i to rater.

 

KFI udbetaler de første 25.000 kr. efter 12 måneders ansættelse. Det sker ved fremsendelse af elevkontrakt samt 12. lønseddel som dokumentation.

 

Når elevforløbet er slut efter to år, udbetales de sidste 50.000 kr. Det sker ved fremsendelse af elevbrev.

 

Der kan søges Elevpræmie til én elev per butik

 

Du bedes udfylde liste med elever og butiksnavne via dette link: skema-til-kaedeansoegninger-elevpraemie.xlsx