Finansiering til købmænd

KFI arbejder på at sikre en konkurrencedygtig finansiering af den frie, bæredygtige, danske købmand.

Anlægslån

KFI kan give anlægslån til finansiering af investeringer i materielle såvel som immaterielle anlægsaktiver for danske, frie, bæredygtige købmænd.

Leasing

KFI tilbyder mulighed for leasingaftaler til danske, frie, bæredygtige købmænd, hvor KFI ejer materielle eller immaterielle aktiver.

Garantier

KFI yder garantier til danske, frie bæredygtige købmænd overfor tredjepart, således at der skabes økonomiske fordele for KFI's kunde.

Kautioner

KFI kan i nogle tilfælde stille kaution for danske, frie, bæredygtige købmænd overfor en af KFI udpeget samarbejdsbank.