Finansiering til købmænd

KFI arbejder for at styrke den frie købmands position. Det sker blandt andet ved at tilbyde købmændene konkurrencedygtig finansiering

Anlægslån

Hvis du vil eje. KFI tilbyder købmænd anlægslån i forbindelse med nyetablering, flytning, modernisering og generationsskifte. Lånene kan blandt andet benyttes til finansiering af goodwill, driftsmidler og inventar, fx køle- og frostanlæg, slagterinventar og kassediske/-sluser.

Leasing

Hvis du vil leje: Mange købmænd vælger Leasing i forbindelse med nyetablering, flytning, modernisering og generationsskifte. Leasing kan blandt andet benyttes til finansiering af goodwill, driftsmidler og inventar, fx køle- og frostanlæg, slagterinventar og kassediske/-sluser.

Garantier

KFI yder garantier til frie købmænd overfor tredjepart, således at der skabes økonomiske fordele for købmændene.

Kautioner

KFI kan i nogle tilfælde stille kaution for frie købmænd overfor en af KFI udpeget samarbejdsbank.