KFI’s historie

KFI er resultatet af tre fusionerede fonde og har til formål at støtte frie købmænd

KFI blev en realitet i 1995 med fusionen mellem Købmændenes Finansieringsinstitut (1955), Instituttet for KøbmandsEtablering (1961) og Institut for Købmandsfinansiering (1971).

KFI stiller lokationer (butikker), finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for de frie købmænd, og visionen er at styrke den frie købmands position.

Fri: Selvstændigt ejerskab, eller evne og plan om at udvikle butikken mod selvstændigt, bestemmende ejerskab.

Købmand: En person, der driver mindst én fysisk butik, der handler med et bredt sortiment af dagligvarer med en årlig omsætning over 15 mio. kr. (eksklusiv moms).