KFI’s historie

KFI er resultatet af tre fusionerede fonde og har til formål at støtte frie købmænd

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke den frie købmands position i Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene. Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater. Siden 2014 har KFI uddelt mere end 800 mio. kr. til de frie købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 173 ejendomme med ca. 412.000 m² udlejningsareal og ca. 1.200 lejemål. I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 frie købmænd. KFI er den største uafhængige udlejer til dansk dagligvarehandel.

Fri: Selvstændigt ejerskab, eller evne og plan om at udvikle butikken mod selvstændigt, bestemmende ejerskab.

Købmand: En person, der driver mindst én fysisk butik, der handler med et bredt sortiment af dagligvarer med en årlig omsætning over 15 mio. kr. (eksklusiv moms).