Lokale sponsorater

Retningslinjer

Uddelingerne tildeles efter ”først til mølle-princippet”, så længe der er midler i puljen på i alt 10 mio. kr., og betinges af følgende:

1. Der ydes udelukkende uddeling til lokale sponsorater, hvor modtageren er en neutral og upolitisk forening eller sportsklub, i butikkens naturlige markedsomrĂĄde.

2. Der ydes udelukkende uddeling til sponsering af foreninger og sportsklubber, der har mere end 20 medlemmer. Sponsoratet skal komme foreningen/sportsklubben bredt til gode.

3. Der kan søges om uddeling til finansiering af sponsorater, hvor fakturaen fra modtageren er modtaget i perioden 18. maj – 31. December 2020.

4. Faktura til grund for sponsorat skal være KFI i hænde senest den 1. februar 2021.

5. Sponsoratet kan være forlængelse af eksisterende aftale eller ny aftale og må maksimalt være toårigt, regnet fra 18. maj 2020.

6. Af ansøgningen skal fremgå en angivelse af foreningens/sportsklubbens formål, navn, adresse og ca. medlemstal, samt en kort beskrivelse af, hvad der er den forretningsmæssige motivation for sponsoratet.

7. Af ansøgningen skal ligeledes fremgå købmandens eventuelle engagement i foreningen/sportsklubben.

8. Købmanden kan maksimalt modtage DKK 40.000 i uddeling, der kan anvendes til ét lokalt sponsorat.

9. Sponsoratet skal være neutralt eller potentielt styrke image hos købmand, kæde og KFI.

10. KFI skal have mulighed for at omtale uddelinger på egen hjemmeside og i øvrige medier og benytte uddelingerne som cases hertil.

Ansøg om uddeling