Lokale sponsorater

Retningslinjer

Der kan ansøges om op til 25.000 kr. til uddeling af et sponsorat til støtte for lokal kunst, kultur, sport eller foreningsliv. Sponsoratet skal komme foreningen bredt til gode og kan være en forlængelse af eksisterende sponsorat eller en ny aftale. Der ydes udelukkende uddeling til lokale sponsorater, hvor modtageren er neutral og upolitisk og til foreninger og aktiviteter i butikkens naturlige markedsområde. Hver købmand kan kun søge én gang årligt og ikke til samme aktivitet to år i træk. Hver købmand kan maksimalt modtage 25.000 kr.

Ansøg om uddeling