Mission og vision

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den frie købmand samt at uddele midler til denne.

Vision

KFI’s vision er at styrke den frie købmands position.

Dette betyder, at KFI ...

… spiller en aktiv rolle i forhold til den frie købmand sammen med øvrige aktører

… sikrer høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering

… opretholder en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt

… opretholder en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt

… kan stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser

… tilbyder konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder

… aktivt bidrager til at styrke den frie købmand og finansierer købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale

… kan finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle frie købmænd