Mission og vision

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rĂĄdighed for den frie købmand samt at uddele midler til denne

Vision

KFI’s vision er at styrke den frie købmands position

Dette betyder, at KFI ...

… spiller en aktiv rolle i forhold til den frie købmand sammen med øvrige aktører

… sikrer høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering

… opretholder en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering pĂĄ langt sigt

… opretholder en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering pĂĄ langt sigt

… kan stille krav om brug af kvalificeret rĂĄdgivning i forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser

… tilbyder konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder

… aktivt bidrager til at styrke den frie købmand og finansierer købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale

… kan finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle frie købmænd