Udvikling

Butiksdrejebogen.dk er online!

KFI Erhvervsdrivende Fond har sponsoreret udarbejdelsen www.butiksdrejebogen.dk, der er udviklet i samarbejde med BK Nord, Dagrofa og DSK.

Det har i de senere år vist sig at være en udfordring for de mindre samfund i Danmark at kunne bibeholde den lokale købmandsforretning, da butikkerne måske er nedslidte, varesortimentet begrænset, og priserne måske højere end alternativet i de nærliggende større supermarkeder og centre. Etablering af nye forretninger og udvikling af eksisterende er derfor helt essentielt for at kunne bibeholde det lokale dagligvaresalg.

Butiksdrejebogen er baseret på konkrete oplevelser, udviklinger og erfaringer fra gennemførelsen af projekt Bælum Butikshus ApS, og der er anvendt erfaringer og metoder fra andre projekter i hhv. Vejrup, Borbjerg, Øster Brønderslev og Skelhøje.

Disse projekter er gennemført på 3 forskellige måder, og disse modeller for etablering af en bæredygtig dagligvareforretning er beskrevet i drejebogen som hhv. Model I, II og III.

Modellerne er alle en form for Crowdfunding og kan vise sig at blive en vej til udvikling og vækst i mange mindre bysamfund i Danmark.

Hvis der er et reelt markedspotentiale i byen, kan man ansøge KFI Erhvervsdrivende Fond om en omkostningsfri “pakke” bestående af; markedsanalyse, budgetter for købmandsdrift og borgerselskab, visualisering af påtænkt byggeri samt budget for byggeriet. Denne “KFI-pakke” kan hjælpe med at få sat projektet i gang, selvom der endnu ikke er samlet penge ind.

Ansøgning sker via Dagrofa aps.

Ønsker du yderligere oplysninger om projektet kan du kontakte:

KFI Erhvervsdrivende Fond, Cecilie Alsted – 3915 6022

BK Nord, Bente Søgaard  – 2223 2430

Dagrofa, Brian Videbæk – 7010 0203