KFI’s Årsrapport 2019

For KFI Erhvervsdrivende Fond (KFI) blev 2019 et rigtigt godt år med store fremskridt på en række vigtige områder.

KFI skabte det bedste resultat i nyere tid med den højeste omsætning i koncernens historie på 472 mio. kr. og et resultat på 215 mio. kr. Fra 2014 og frem til udgangen af regnskabsåret 2019 har KFI uddelt 416 mio. kr. til den frie købmandssektor. Alene i 2019 blev der uddelt 115 mio. kr., hvilket er det højeste beløb, KFI har uddelt i et enkelt kalenderår.

”Grundlaget for de rekordstore uddelinger i 2019 er skabt via vores forretningsstrategi, herunder en effektiv administration og optimering af vores ejendomsportefølje, et positivt afkast fra vores investeringer og en positiv udvikling hos vores associerede virksomheder”, siger adm. direktør Terje List.

I forhold til opfyldelse af fondens formål er det af stor betydning, at de frie købmænd i Danmark har opnået en langt større viden om KFI ́s virke og tilkendegiver en markant øget tilfredshed i forhold til KFI ́s rolle og opgaveløsning. Dette kan henføres til øget proaktivitet i forhold til købmændene og åbenhed om KFI’s aktiviteter. Hertil kommer naturligvis købmændenes øgede muligheder for at opnå uddelinger.

 width=

I 2018 vedtog KFI en uddelingsstrategi, som er sideordnet med forretningsstrategien. Sidstnævnte definerer, hvordan fonden skal tjene penge, mens uddelingsstrategien definerer, hvordan de skal anvendes. Uddelingsaktiviteterne blev i 2019 reorganiseret med egen afdeling og ny ansvarlig chef.

En stor del af uddelingerne blev i 2019 givet i forbindelse med modernisering, ombygning og udvidelse af butikker, men også uddannelse og videreuddannelse af købmændene var højt prioriteret. Som noget nyt blev der ligeledes uddelt indenfor en række forudbestemte temaer, herunder et digitalt løft af den frie sektor, reduktion af energiforbruget i en lang række butikker samt forebyggelse af skadedyr. Andre temaer var optimering af butikkernes tekniske installationer samt butikkernes ydre rammer.

Flere købmænd anvender KFI

I de senere år har KFI indgået stadig flere forretningsengagementer med frie købmænd, og antallet steg igen i 2019 med 37 nye købmænd til i alt at udgøre 117 købmænd ved udgangen af 2019. KFI vil fortsætte med at være en attraktiv og aktiv samarbejdspartner i forhold til købmændenes lejemål og finansiering. Også rådgivning i forhold til nye butiksprojekter, indretning og optimering af butiksanlæg vil være vigtige elementer i KFI ́s tilbud til købmændene.

Forventninger til 2020

”I 2020 vil vi fortsætte vores “2021 forretningsstrategi”, der indebærer et fortsat tættere og øget samarbejde med de frie købmænd i Danmark omkring lejemål og finansiering, en optimering og udvikling af vores ejendomsportefølje og en fortsat positiv udvikling i vores associerede virksomheder”, siger Terje List.

KFI forventer også i 2020 at levere et solidt økonomisk resultat men dog på et lavere niveau end i 2019. KFI er ved udsendelsen af årsrapporten kun i mindre grad negativt påvirket af corona-krisen. Det er i skrivende stund ikke muligt at vurdere påvirkningen, hvis pandemien fortsætter. Dog forventes COVID-19-situationen ikke i betydelig grad at påvirke KFI ́s finansielle stilling.

”Formålet med vores uddelingsstrategi er at foretage de størst mulige og mest effektfulde uddelinger til støtte af de frie købmænd i Danmark. Med baggrund i 2019 resultatet og et tilfredsstillende kapitalberedskab ser vi mulighed for at fastsætte en rekordstor uddelingsramme for uddelingsåret maj 2020 til maj 2021 på op til 200 mio. kr.”, siger Terje List.

 

 width=

Læs hele årsrapporten

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør/CEO Terje List: + 45 21 71 24 50
Kommunikationschef Per Sten Nielsen: + 45 21 66 18 77

Flere nyheder fra KFI

 • Alle nyheder
 • Andet
 • Ejendomme
 • Finans
 • Klima & Miljø
 • Uddelinger
Andet

REMA elever i New York

Hvert år kårer REMA 1000 landets to bedste butikselever, der får en inspirationstur til New York som gave. I år var det Caroline Mathilde Fihl ...

Læs mere
Ejendomme

Lidt vildere natur ved købmanden

Vi vil gerne skabe lidt vildere natur omkring vores ejendomme, så der bliver bedre plads til blomster, planter, bier, insekter og fugle. I et pilotprojekt ...

Læs mere
Ejendomme

KFI køber ejendom i Roskilde

Vi har købt ejendommen Skomagergade 11-15 i centrum af Roskilde. Siden opførelsen i 1968 har der ligget forskellige supermarkeder: HAMI, Strandberg, Favør og SuperBest. Nu ...

Læs mere

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad, Madkulturen og Aveny-T.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri A/S, Entrepreneurship Denmark, Linkfire A/S og Konsolidator A/S. 

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer. Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri. Tidl. næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., Sovino Brands, KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, Real Care fonden, Wexøe A/S samt Knud & Dagny Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt tidl. fmd. for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S.

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den selvstændige købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den selvstændige købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den selvstændige købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

 • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
 • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
 • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
 • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
 • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
 • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd