KFI’s vækst- og finansieringspakker

KFI's vækst- og finansieringspakker

KFI har en række tilbud til dig som købmand – både når det drejer sig om finansiering og vækst.

Indenfor finansiering kan vi blandt andet tilbyde favorable rentesatser på driftskreditter og anlægslån samt leverandørgarantier uden garantiprovision.

KFI kan finansiere investeringer i energibesparende tiltag og ny teknologi til butikker – dette med et mål om en driftsbesparelse fra dag 1. Investering i nye profilområder kan tilbydes med rentefrihed og udskydelse af afdrag i 2 år – tilbagebetaling over max. 10 år.

Der kan også ydes løntilskud i op til 12 måneder (max. 250.000 kr.) i forbindelse med uddannelse af købmandstalenter – både generationsskifte og mentorordning – og tilskud på op til 50.000 kr. til (videre)uddannelse af købmænd eller fagspecialister.

Læs mere om KFI’s pakker her.