Topplacering til KFI

Ny rapport om god fondsledelse

KFI Erhvervsdrivende Fond er helt fremme forrest i feltet, når det gælder åbenhed og god fondsledelse. Det fremgår af den årlige opgørelse fra Økonomisk Ugebrev, der rater de 100 største erhvervsdrivende fonde.

I 2015 var KFI den erhvervsdrivende fond, der forbedrede sin rapportering mest. I 2016 konsoliderede KFI den gode placering og ligger i 2017 på en delt 2. plads.

Nyhedsbrevet har opstillet 10 målepunkter med afsæt i anbefalingerne fra Komiteen for God Fondsledelse, der hver giver et point. KFI scorer ligesom i 2016 ni point. Til sammenligning scorede KFI et point i målingen i 2014.

KFI efterlever alle anbefalinger, bortset fra en: KFI har ingen aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen. Det skyldes, at KFI ikke ser alder som afgørende for valgbarhed, at medlemmer af bestyrelsen maksimalt kan genvælges for 16 år og at tre medlemmer udpeges eksternt af Dansk Industri, DSK og Dagligvareleverandørerne. Desuden vurderer et “Udvalg til bestyrelsens udvikling” løbende, om medlemmer af bestyrelsen opfylder de krav, der stilles til dem i KFI. Samtidig er der internationale tendenser til at afskaffe aldersgrænser generelt, hvilket komiteen for god selskabsledelse pt. vurderer.

“Vi arbejder systematisk med at styrke vores governance. Den gode placering i Økonomisk Ugebrevs rapport er resultatet af en målrettet indsats for at løfte selskabsledelsen i KFI, siger adm. direktør Jesper Loiborg.

 

 Kilde: Økonomisk Ugebrev Ledelse, nr. 13 – 2017

De 10 målepunkter, fondene bliver vurderet på:

1)        Selvevaluering i bestyrelsen

2)        De enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer

3)        Mangfoldighed i bestyrelsen

4)        Bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed

5)        Evaluering af den adm. direktør/administrator

6)        Aldersgrænse i bestyrelsen

7)        Individuelt vederlag til hvert medlem af bestyrelsen

8)        Hvem udtaler sig på vegne af fonden

9)        Bestyrelsens anciennitet

10)     Processen for indstilling af medlemmer til bestyrelsen.