Rådgivning

KFI arbejder aktivt for at sikre attraktive rammer for købmænd og øvrige lejere. Herunder udvikle et stort, konkurrencedygtigt butiksnet for købmandssektoren.

Udvikling

Afdelingen forestår køb, salg og udvikling af erhvervsejendomme indenfor KFI's kerneområder samt bistår i forbindelse med KFI's finansieringsaktiviteter.

Byg

Afdelingen yder bygherrerådgivning indenfor udvikling af kerneområdet erhvervsejendomme samt teknisk assistance og konsulentbistand til danske, frie, bæredygtige købmænd i forbindelse med såvel nybyggeri som større udvidelser af eksisterende supermarkeder.

Facility Management

Afdelingen forestår den løbende vedligeholdelse af KFI's ejendomsportefølje, og bistår Administrationen i den daglige drift af ejendommene.

Administration

Afdelingen er ansvarlig for alt vedrørende den daglige drift af KFI's ejendomme.