Borgerprojekter – etablering af en fri købmand

Hvad kan der søges midler til?

Her kan I som borgergruppe søge om KFI-fondsmidler til en forundersøgelse af, om der er mulighed for at anlægge en fri købmandsbutik i jeres lokalområde.

Forundersøgelsen, som udarbejdes af Dagrofa, kortlægger mulighederne.

Endvidere kan I finde inspiration til hvordan forskellige butiksprojekter kan udføres i butiksdrejebogen, som er udarbejdet med støtte fra KFI.

 

Hvem kan søge?

Enkeltpersoner eller grupper af borgere, der arbejder med muligheden for at etablere en fri købmandsbutik til gavn for lokalsamfundet.

Ansøg om uddeling