Borgerprojekter – etablering af en fri købmand

Hvad kan der søges midler til?
Uddeling til en forundersøgelse af, om der er mulighed for at anlægge en fri købmandsbutik i lokalområdet.

Forundersøgelsen udarbejdes som udgangspunkt af Dagrofa.

 butiksdrejebogen, som er udarbejdet med støtte fra KFI, kan give inspiration til projektet

Hvem kan søge?
Dagrofa på vegne af en borgergruppe eller enkeltpersoner/grupper af borgere, der arbejder med muligheden for at etablere en fri købmandsbutik til gavn for lokalsamfundet.

Ansøg om uddeling