Det støtter vi

Det støtter vi

KFI’s vision er at styrke den frie købmands position. Det gør vi blandt andet ved at:

  • Støtte erhvervsudvikling og andre forretningsmæssige eller sociale tiltag til fremme af den frie købmands interesser i Danmark
  • Støtte uddannelse og dygtiggørelse af købmænd
  • Støtte institutioner, virksomheder, foreninger og personer, der direkte eller indirekte arbejder til fordel for den frie danske købmand og dennes interesser

Økonomisk støtte kan uddeles direkte eller indirekte, herunder gennem fastsættelse af renter, husleje, leasingafgift, garantiprovision m.v., der er mindre gunstig for Fonden end markedsmæssige vilkår betinger.

Som udgangspunkt skal butikken have en omsætning på minimum 15 mio. kr., for at købmanden kan komme i betragtning til en uddeling. Kravet kan dog fraviges i særlige tilfælde.