Elevpræmie

Her kan du søge uddeling i forbindelse med ansættelse af butikselever i 2022. (Elevpræmie)

Elevpræmie gælder elever, der ansættes i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Du kan med andre ord søge Elevpræmie for elever, der allerede er startet i butikken. Tilbuddet omfatter både toårige salgsassistentelever og treårige nymesterlære-elever: Salgsassistentelever, slagter- og delikatesse-elever.

Hvem kan søge?
Alle frie købmænd

Beløb?
Du kan opnå en samlet uddeling på op til 100.000 kr. per elev., og der kan søges uddeling til to elever per butik.

Uddelingen falder i tre rater:

  • Udbetaling 2 års elever: 6 mdr. = 25.000; 1 år = 25.000; 2 år = 50.000
  • Udbetaling 3 års elever: 1 år = 25.000; 2 år = 25.000; 3 år = 50.000

Udbetalingen af uddelingen sker ad tre omgange ved fremsendelse af dokumentation i form af ansættelsesbrev og seneste lønseddel ved første rate, seneste lønseddel i forbindelse med udbetalingen af 2. rate og fremsendelse af elevbrev ved udbetaling af sidste rate.

Hvis eleven stopper indenfor de første 6 mdr., kan uddelingen overtages af ny elev uden behov for ny uddeling. Hvis eleven stopper efter 6 mdr., og en ny elev tilknyttes inden ansøgningsperiodens udløb, skal der ansøges om en ny uddeling til denne.