Energitilskud

Her kan du søge en uddeling, hvis driften af din butik er truet af de øgede el-omkostninger.

Hvem kan søge?

Frie købmænd med et forventet driftsresultat i 2022, der ikke overstiger 350.000 kr. før skat. Beregningen af driftsresultatet skal indeholde den forventede stigning i dine el-omkostninger samt den løn, du har taget ud til dig selv.

Har du en medarbejdende ægtefælle, skal dette oplyses i ansøgningsskemaet nedenfor.

Du skal kunne dokumentere en stigning i el-udgiften pĂĄ mere end 50% i forhold til 2021 og pĂĄ minimum 25.000 kr.

”Noget for noget”

Forudsætningen for at uddelingen kan bevilges:

  • Uopsigelighed af kædetilhørsforhold indtil 31. december 2024
  • Accept af energigennemgang og at du indvilger i dialog om investering i energiløsninger med en tilbagebetaling pĂĄ under 3 ĂĄr

I forbindelse med uddelingen forpligter du dig til at få foretaget en energigennemgang af butikken og til at investere i identificerede, nødvendige tiltag. Hvis du ikke allerede har energiovervågning (IQ Energy), skal ansøgning om dette ske senest samtidig med ansøgning om Energitilskud. Du kan søge via dette link: https://kfi.dk/energi-2/

Dokumentation

Du bedes vedhæfte følgende, når du udfylder ansøgningsskemaet nedenfor:

  • Seneste ĂĄrsregnskab
  • Seneste perioderegnskab
  • Forventet resultat for 2022 i form af budget, inklusive estimat for øgede el-omkostninger og det beløb, du har taget ud til dig selv og eventuelt medarbejdende ægtefælle som løn.
  • Fakturaer for el-forbrug 1.1 2022 til 31.8. 2022 samt for samme periode i 2021
  • Forventet meromkostning pĂĄ el for 2022 pĂĄ baggrund af de foregĂĄende mĂĄneder

Beløb:

Der kan ansøges om en uddeling på op til 1.000.000 kr. – dog aldrig mere end den reelle stigning i el-omkostningerne fra 2021 til 2022 (eksklusive moms, fradragsberettigede skatter og afgifter samt eventuelt depositum)

Udbetaling:

Dokumenterede meromkostninger for perioden 1.1.2022 til 31.8.2022 vil efter godkendelse af ansøgningen automatisk blive udbetalt til dig indenfor 30 dage.

Dokumenterede meromkostninger for perioden 01.09.2022 til 31.12.2022 udbetales efter anmodning om udbetaling via https://kfi.dk/anmod-om-udbetaling/

Ansøgningsfrist:

15. december 2022

Eventuelle stats-, EU-tilskud eller andet, tildelt efter 1. september 2022, modregnes i uddelingen.

I tilfælde af at staten yder et tilskud, som ikke var offentliggjort den 1. september 2022, til el-udgifter for samme periode, vil dette beløb blive modregnet uddelingen, eventuelt som en efterfølgende opkrævning.