Forløbet

Til ansøgning af midler hos KFI Erhvervsdrivende Fond, benyttes ansøgningsskemaet, der kan findes her.

Dokumentet udfyldes elektronisk og fremsendes automatisk til vores e-mail, hvorefter ansøgningen vil blive behandlet.

Vurdering af ansøgningen foretages af KFI’s direktion eller bestyrelse, afhængigt at ansøgningens størrelse og art. KFI forbeholder sig til enhver tid retten til at anmode om yderligere/uddybende information.

Ansøgninger om uddelinger behandles som udgangspunkt en gang i kvartalet. Afhængigt af antallet af ansøgninger, kan mindre tidskritiske ansøgninger overføres til næstkommende kvartal.

Efterfølgende ændringer i projektet eller ansøgningens oplysninger, skal straks meddeles på uddeling@kfi.dk med angivelse af projektets titel.