Forløbet

Til ansøgning om uddeling benyttes ansøgningsskemaer, der kan findes her.

Dokumentet udfyldes elektronisk, hvorefter ansøgningen vil blive behandlet.

Vurdering af ansøgningen foretages af KFI, der forbeholder sig ret til at anmode om yderligere/uddybende information.

Ansøgninger om uddelinger behandles løbende. Efterfølgende ændringer i projektet eller ansøgningens oplysninger skal straks meddeles på uddeling@kfi.dk med angivelse af projektets titel.