Grønne investeringer

Her kan du søge om en uddeling til medfinansiering af grønne investeringer i vedvarende energi og C02 reducerende tiltag

 Hvem kan søge? 
Alle frie købmænd​ med en omsætning over 15 mio. kr. eks. moms

Uddelingen kan for eksempel dække:

  • Solceller
  • Ladestandere
  • Varmegenvinding

Kriterier:
• Krav om energiovervågning
• Fakturaer som dokumentation
• Projektevaluering

Beløb: ​
Uddelingen til Grønne investeringer kan maksimalt bevilges som en 50/50 ordning, hvor KFI bidrager med op til 500.000 kr.

Hvem udfører arbejdet?: 
KFI involvering i valg af løsning og leverandør

Ansøg om uddeling