Grønne investeringer

Her kan du søge om en uddeling til medfinansiering af grønne investeringer i vedvarende energi og C02 reducerende tiltag

 Hvem kan søge? 

Alle frie købmænd​

Uddelingen kan for eksempel dække:

  • Solceller
  • Jordvarme
  • Vindenergi
  • Ladestandere
  • Varmegenvinding

 

 

Beløb: ​

Uddelingen til Grønne investeringer bevilges som en 50/50 ordning, hvor KFI bidrager med op til 250.000 kr. Forudsætningen for at få udbetalt det maksimale beløb på 250.000 kr. er således, at du kan dokumentere afholdte udgifter på minimum 500.000 kr. eksklusiv moms.

Hvem udfører arbejdet?: 

Købmanden vælger selv samarbejdspartnere

Ansøg om uddeling