Ændringer i bestyrelsen i KFI

Ændringer i bestyrelsen for KFI Erhvervsdrivende Fond

Efter et historisk højt resultat af den primære drift og uddeling af 100 millioner kroner til købmændene i 2016, er der foretaget en række ændringer i KFI’ s bestyrelse.

Direktør Michael Holm Johansen har efter godt fire år i bestyrelsen som næstformand ikke ønsket ordinært at blive genudpeget af DI (Dansk Industri). Han har dog indvilget i at fortsætte som KFI’ s repræsentant i Dagrofas bestyrelse indtil videre. På den baggrund har DI (Dansk Industri) udpeget direktør Jesper Møller for en 4-årig periode. Jesper Møller har blandt andet været adm. direktør i Toms Gruppen og er tidligere formand for Dansk Industri.

”Vi glæder os til samarbejdet med Jesper Møller, der har særlige kompetencer indenfor ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer. Samtidig vil jeg gerne takke Michael Holm Johansen for hans bidrag til den positive udvikling, KFI har gennemgået i hans tid i bestyrelsen”, siger formand for KFI Erhvervsdrivende Fond, adm. direktør Bo Rygaard.

Købmand Lisbeth Dalgaard er af DSK (De Samvirkende Købmænd) blevet genudpeget for en 2-årig periode. Ved konstitueringen blev adm. direktør Bo Rygaard genvalgt som formand og adm. direktør Michael Christiansen valgt som næstformand.

Herefter er bestyrelsen sammensat som følger:

  • Adm. direktør Bo Rygaard, udpeget af DLF (Dagligvareleverandørerne), formand
  • Adm. direktør Michael Christiansen, valgt af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, næstformand
  • Købmand Lisbeth Dalgaard, udpeget af DSK (De Samvirkende Købmænd)
  • Direktør Jesper Møller, udpeget af DI (Dansk Industri)

Yderligere oplysninger:

Formand for KFI Erhvervsdrivende Fond, adm. direktør Bo Rygaard,

mobil 40 15 07 08