Damvad analyse

Ny undersøgelse: Købmænd sparer danskerne for tusindvis af kroner

De frie købmænd sparer de danske husstande for rejsetid og bidrager til uddannelsen og beskæftigelsen af de unge i lokalområderne. Samtidig bidrager købmændenes aktivitet med afledt beskæftigelse i andre brancher. I gennemsnit har hver fri købmandsbutik en indirekte lokal beskæftigelseseffekt på knap to årsværk. Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport. Den er udarbejdet af analyseinstituttet Damvad Analytics for dagligvarekoncernen Dagrofa på baggrund af en uddeling fra KFI.

I gennemsnit er der over 10 kilometer til nærmeste butik, hvis der ikke lå en købmand rundt om hjørnet. Købmændene løfter dermed en afgørende samfundsopgave for rigtig mange mennesker og sparer dem penge – samlet set en årlig samfundsgevinst på over 2,7 mia. kr. Mere end 19.000 ældre ville i gennemsnit have over 10 km til nærmeste indkøb, hvis der ikke lå en købmand i deres by. Den distance halveres takket være frie købmænd, der bringer landsgennemsnittet til nærmeste butik ned til blot fire kilometer.

Unge i hele landet kan arbejde i cykelafstand
Undersøgelse viser desuden, at de lokale købmænd har mange unge mennesker ansat. Over halvdelen af de adspurgte købmænd har helt op til 11 elever ansat. I Morsø Kommune står de frie købmænd for 7,4 af ungebeskæftigelsen i private erhverv.

For mere end 1.000 unge er arbejde i en butik desuden springbrættet til en uddannelse. I 2020 begyndte 4.755 ansatte hos de frie købmænd på en gymnasial uddannelse og 1.134 startede på en erhvervsuddannelse.

 

Beskæftigelsen spreder sig som ringe i vandet
Udover beskæftigelsen af en lang række medarbejdere rundt omkring i Danmark, bidrager købmændenes aktivitet også med afledt beskæftigelse i andre brancher, hvilket løber op i ca. 900 årsværk. I gennemsnit har hver frie købmandsbutik en indirekte lokal beskæftigelseseffekt på knap 2 årsværk.

En rundspørge foretaget af KFI, viser, at købmændene prioriterer at anvende lokale underleverandører. De køber så vidt muligt ydelser fra håndværkere, revisorer, advokater og rengøringspersonale lokalt. 30 pct. af den afledte beskæftigelse findes hos tømrere, VVS’ere og lignende. 25 pct. af den afledte beskæftigelse er i hhv. revision og bogføring samt ejendomsservice mv.

Donationer og frivilligt arbejde
Rapporten viser desuden, at de frie købmænd styrker lokalsamfundene på en række andre områder. For eksempel ved, at købmændene engagerer sig i lokalområdet med økonomiske donationer og frivilligt arbejde i lokale erhvervsklubber og foreninger.

Helt konkret donerede de adspurgte købmænd sidste år i gennemsnit 38.377 kr. til det lokale foreningsliv i. Og i gennemsnit arbejder de frie købmænd omtrent ni timer frivilligt om måneden i lokalsamfundet.

Damvad-rapport PDF