Damvad analyse

Ny undersøgelse: Købmænd sparer danskerne for tusindvis af kroner

De frie købmænd sparer de danske husstande for rejsetid og bidrager til uddannelsen og beskæftigelsen af de unge i lokalområderne. Samtidig bidrager købmændenes aktivitet med afledt beskæftigelse i andre brancher. I gennemsnit har hver fri købmandsbutik en indirekte lokal beskæftigelseseffekt på knap to årsværk. Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport. Den er udarbejdet af analyseinstituttet Damvad Analytics for dagligvarekoncernen Dagrofa på baggrund af en uddeling fra KFI.

I gennemsnit er der over 10 kilometer til nærmeste butik, hvis der ikke lå en købmand rundt om hjørnet. Købmændene løfter dermed en afgørende samfundsopgave for rigtig mange mennesker og sparer dem penge – samlet set en årlig samfundsgevinst på over 2,7 mia. kr. Mere end 19.000 ældre ville i gennemsnit have over 10 km til nærmeste indkøb, hvis der ikke lå en købmand i deres by. Den distance halveres takket være frie købmænd, der bringer landsgennemsnittet til nærmeste butik ned til blot fire kilometer.

Unge i hele landet kan arbejde i cykelafstand
Undersøgelse viser desuden, at de lokale købmænd har mange unge mennesker ansat. Over halvdelen af de adspurgte købmænd har helt op til 11 elever ansat. I Morsø Kommune står de frie købmænd for 7,4 af ungebeskæftigelsen i private erhverv.

For mere end 1.000 unge er arbejde i en butik desuden springbrættet til en uddannelse. I 2020 begyndte 4.755 ansatte hos de frie købmænd på en gymnasial uddannelse og 1.134 startede på en erhvervsuddannelse.

 

Beskæftigelsen spreder sig som ringe i vandet
Udover beskæftigelsen af en lang række medarbejdere rundt omkring i Danmark, bidrager købmændenes aktivitet også med afledt beskæftigelse i andre brancher, hvilket løber op i ca. 900 årsværk. I gennemsnit har hver frie købmandsbutik en indirekte lokal beskæftigelseseffekt på knap 2 årsværk.

En rundspørge foretaget af KFI, viser, at købmændene prioriterer at anvende lokale underleverandører. De køber så vidt muligt ydelser fra håndværkere, revisorer, advokater og rengøringspersonale lokalt. 30 pct. af den afledte beskæftigelse findes hos tømrere, VVS’ere og lignende. 25 pct. af den afledte beskæftigelse er i hhv. revision og bogføring samt ejendomsservice mv.

Donationer og frivilligt arbejde
Rapporten viser desuden, at de frie købmænd styrker lokalsamfundene på en række andre områder. For eksempel ved, at købmændene engagerer sig i lokalområdet med økonomiske donationer og frivilligt arbejde i lokale erhvervsklubber og foreninger.

Helt konkret donerede de adspurgte købmænd sidste år i gennemsnit 38.377 kr. til det lokale foreningsliv i. Og i gennemsnit arbejder de frie købmænd omtrent ni timer frivilligt om måneden i lokalsamfundet.

Damvad-rapport PDF

Flere nyheder fra KFI

 • Alle nyheder
 • Andet
 • Ejendomme
 • Finans
 • Klima & Miljø
 • Uddelinger
Andet

REMA elever i New York

Hvert år kårer REMA 1000 landets to bedste butikselever, der får en inspirationstur til New York som gave. I år var det Caroline Mathilde Fihl ...

Læs mere
Ejendomme

Lidt vildere natur ved købmanden

Vi vil gerne skabe lidt vildere natur omkring vores ejendomme, så der bliver bedre plads til blomster, planter, bier, insekter og fugle. I et pilotprojekt ...

Læs mere
Ejendomme

KFI køber ejendom i Roskilde

Vi har købt ejendommen Skomagergade 11-15 i centrum af Roskilde. Siden opførelsen i 1968 har der ligget forskellige supermarkeder: HAMI, Strandberg, Favør og SuperBest. Nu ...

Læs mere

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad, Madkulturen og Aveny-T.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri A/S, Entrepreneurship Denmark, Linkfire A/S og Konsolidator A/S. 

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer. Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri. Tidl. næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., Sovino Brands, KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, Real Care fonden, Wexøe A/S samt Knud & Dagny Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt tidl. fmd. for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S.

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den selvstændige købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den selvstændige købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den selvstændige købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

 • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
 • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
 • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
 • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
 • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
 • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd