Fondsbeskatningslov lander fornuftigt

I 2016 uddelte KFI Erhvervsdrivende Fond 100 millioner kroner til købmændene. Dermed rundede uddelingerne en historisk milepæl og rekord, der var ved at komme i fare, da regeringen fremsatte et lovforslag i efteråret 2016.

Administrerende direktør for KFI Erhvervsdrivende Fond, Jesper Loiborg, troede ikke sine egne øjne, da han læste lovforslaget, L27, om stop for skattefradrag for fonde, der foretager ikke almennyttige uddelinger. Lovforslaget blev fremsat 5. oktober uden foregående varsel

Med forslaget ville regeringen bringe de danske regler vedrørende fondsbeskatning på omgangshøjde med en afsagt EU-dom. Formuleringen af reglerne betød imidlertid en alvorlig forringelse af KFI’ s muligheder for at støtte de frie købmænd.

Med de hidtidige regler havde KFI en nettoudgift på 78 millioner kroner, når fonden uddelte 100 millioner kroner. Lovforslaget og det manglende skattefradrag ville betyde færre penge til uddelinger til købmændene. Nærmere bestemt cirka 22 millioner kroner, dog med en lidt lavere effekt hos købmændene grundet et forslag om asymmetri i beskatningen.

Samtidig var det intentionen, at lovforslaget skulle gælde med tilbagevirkende kraft fra fremsættelsestidspunktet, og at der ikke ville være en overgangsfase. KFI har uddelinger, der er planlagt over flere år, som fonden pludselig ikke ville få fradrag for.

KFI afgav et høringssvar, der gav genlyd i skatteministeriet, og Jesper Loiborg fik foretræde for skatteudvalget. Regeringen med erhvervsministeren og skatteministeren i spidsen lyttede til kritikken, og Folketinget vedtog her i maj lovgivningen med formuleringer, der tilgodeser ikke bare KFI og købmændene men alle fonde, der ville komme i klemme med uddelinger af penge til formål af driftsmæssig karakter m.v. Disse vil således fortsat være fradragsberettigede og vil fortsat blive beskattes fuldt ud hos modtagerne.

”Vi sætter pris på den åbne og konstruktive dialog med ministeriet om problemstillingen med hensyn til de utilsigtede virkninger af lovforslaget. Men selvom de værste tidsler blev ryddet ud af buketten og L27 landede fornuftigt, er der stadig behov for andre tiltag. Vi har også uddelinger, der ikke har driftsmæssig karakter, og som dermed ikke umiddelbart er fradragsberettigede. Det arbejder vi på at løse på anden vis”, siger Jesper Loiborg.

Yderligere oplysninger: Adm. direktør/CEO Jesper Loiborg, tlf. 39 18 26 00, mobil 41 99 33 30