KFI’s årsrapport 2016

Vigtig milepæl på baggrund af historisk højt driftsresultat:

 KFI delte 100 millioner kroner ud til købmændene

KFI Erhvervsdrivende Fond leverede et historisk højt resultat på den primære drift i 2016 og nåede samtidig en vigtig milepæl. Fonden ønsker at kanalisere flest mulige penge ud til de frie, danske købmænd og uddelte i 2016 næsten 100 millioner kroner – en stigning på 65 % i forhold til året før.

”Købmændene fik 72,5 millioner kroner som tilskud til modernisering, ombygning, finansiering eller andet, der kan være med til at skabe et bæredygtigt grundlag for driften i deres butikker. 26,7 millioner kroner blev givet til tværgående projekter, der gavner købmændene i bred forstand, fx teknologi, uddannelse eller andre formål, hvor vi afholder udgifter, som købmændene ellers selv skulle bære”, siger Jesper Loiborg, der er adm. direktør i KFI.

Moderne og attraktive butikker er afgørende for, at de frie købmænd kan klare sig i den hårde konkurrence med kapitalkæderne. I 2016 investerede KFI 334 millioner kroner (2015: 322 mio. kr.) i ejendomme fordelt på 183 millioner kroner til nye køb og 151 millioner kroner til udvidelser, indretninger, nybyggerier og moderniseringer på eksisterende ejendomme – især butikslejemål. Omvendt solgte KFI ejendomme for 80 millioner kroner med henblik på at fokusere porteføljen på dagligvarebutikker og andre erhvervsejendomme. Ved udgangen af 2016 var de direkte ejede ejendomme bogført til 4.085 millioner kroner (2015: 3.809 mio. kr.).

Resultatet af den primære drift blev 205 millioner kroner (2015: 148 mio. kr.) – et historisk højt resultat for den del af forretningen, KFI kan styre direkte. Regnskabet påvirkes imidlertid negativt af resultatet hos Dagrofa med –271 millioner kroner (2015: -86 mio. kr.), i særlig grad påvirket af KIWI’s dårlige resultater og nedskrivning af værdien af aktiver i Dagrofa som følge af beslutningen om at afvikle KIWI. Det samlede resultat efter associerede selskaber og finansielle indtægter og udgifter lander på 2 millioner kroner (2015: 185 mio. kr.). Efter skat udgør resultatet -42 millioner kroner (2015: 126 mio. kr.).

Efter regnskabsårets afslutning flyttede KFI i marts 2017 til lejede lokaler i Lyngby. De tidligere KFI- og KFU-domicilejendomme på Østerbro er solgt og har været en udmærket investering. Flytningen nedbringer de samlede omkostninger til at bo, og pengene kommer ud at arbejde hos købmændene i stedet for at være bundet i domiciler.

KFI er gået ind i 2017 med en række nye og igangværende ejendomsprojekter og har planlagt et stort antal moderniseringer af både butikker og andre ejendomme, så porteføljen får yderligere et løft. 2017 bliver endnu et år med vækst, og med et fortsat, stærkt finansielt beredskab kan KFI hurtigt frigøre kapital til relevante formål og er dermed godt rustet til det fortsatte arbejde med at sikre den frie sektor en stærkere placering.

Yderligere oplysninger: Adm. direktør/CEO Jesper Loiborg, KFI Erhvervsdrivende Fond, mobil 41 99 33 30

Årsrapport 2016

Flere nyheder fra KFI

 • Alle nyheder
 • Andet
 • Ejendomme
 • Finans
 • Klima & Miljø
 • Uddelinger
Ejendomme

Ny ejendom fuldt udlejet

Fra den 2. april 2024 bliver der travlt i opgangene i KFI’s nyopførte ejendom ud til Toftegaards Plads i Valby. Samtlige 77 lejligheder er lejet ...

Læs mere
Ejendomme

KFI sætter sig på betydelig del af detailhandel i Valby

KFI Erhvervsdrivende Fond har erhvervet 11 erhvervslejemål i stueetagen i en ejendom med adresser på Pakkerivej, Vester Fabriksvej og Vigerslev Allé i Valby. De 11 ...

Læs mere
Klima & Miljø

Millionuddeling til Fødevaresikkerhed

KFI Erhvervsdrivende Fond har bevilget et større millionbeløb i uddeling til den fortsatte drift og udvikling af Riskminder. Støtten vil gøre det muligt for De ...

Læs mere

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Økologisk Landsforening og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad, Madkulturen og Aveny-T.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri ApS og Entrepreneurship Denmark. Fmd. Linkfire A/S og The Speedrecruiters Company A/S. Næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Best. medl. Fonden Ungdomsbureauet og Konsolidator A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer.
Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., Sovino Brands, KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, Real Care fonden, Wexøe A/S og Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt formand for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S.

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den selvstændige købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den frie købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den frie købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

 • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
 • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
 • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
 • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
 • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
 • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd